Iäkkäiden diabeetikoiden matalilla verensokeriarvoilla yhteys dementiariskiin

Diabetes saattaa lisätä Alzheimerin taudin ja verenkiertoperäisen dementian riskiä, jos verensokeritaso heittelee.

Diabetes saattaa lisätä Alzheimerin taudin ja verenkiertoperäisen dementian riskiä, jos verensokeritaso heittelee.

Diabetesta sairastavilla iäkkäillä potilailla henkisen toimintakyvyn heikkeneminen voi lisätä vaaraa, että verensokeritaso laskee liian matalalle. Hypoglykemia eli verensokeriarvon lasku alle 4,0 mmol/l voi puolestaan lisätä dementiariskiä, kävi ilmi JAMA Internal Medicine -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että diabetes saattaa lisätä Alzheimerin taudin ja verenkiertoperäisen dementian riskiä. Tuoreen tutkimuksen mielenkiinto keskittyy siihen, voisiko diabeteksen hyvä hoitotasapaino estää henkisen toimintakyvyn eli kognition heikkenemistä.

Tutkimuksessa oli mukana 783 keski-iältään 74-vuotiasta diabeetikkoa. Tutkimuksen alkuvaiheessa kaikkien kognitiivinen taso oli normaali.

12 vuoden seurannan aikana 61 potilaalla (7,8 %) oli sairaalakäyntiin johtanut vakava hypoglykemia ja 148 (18,9 %) sairastui dementiaan.

Hypoglykemiasta kärsineillä oli kaksinkertainen riski sairastua dementiaan verrattuna niihin, joiden verensokeri pysyi turvallisissa rajoissa.

Dementiaan sairastuneilla oli puolestaan kolminkertainen riski saada seuraavia hypoglykemioita muihin verrattuna.

Tulosten mukaan yhteys säilyi iän, sukupuolen, koulutustason, etnisyyden ja muiden merkittävien lisäsairauksien vakioinnin jälkeenkin.

Tutkijoiden mukaan diabetes voi vaikuttaa dementian syntyyn useiden mekanismien välityksellä. Toistuvat, vaikeat hypoglykemiat voivat johtaa aivojen vaurioitumiseen, ennen kaikkea hippokampuksen ja aivokuoren alueella. On myös alustavaa näyttöä siitä, että diabetes voi voimistaa hypoglykemian aiheuttamia vaurioita muuntuneen verensokeritasapainon takia.

Dementia taas vaikuttaa hypoglykemian riskiin siten, että dementiaa sairastavan on aiempaa hankalampaa huolehtia hoitotasapainostaan. Kognitiivisten taitojen heikkeneminen voi myös viivästyttää hypoglykemian oireiden tunnistamista.

Tutkijat muistuttavat, että lääkärien tulee huomioida diabetesta sairastavien vanhusten kognitiivinen tila.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla