Iäkkäiden diabetespotilaiden lääkitystä vähennetään harvoin

Potilaiden lääkitystä purettiin harvoin, vaikka heidän verenpaine- ja glukoosiarvonsa olivat erittäin matalia, toteaa JAMA Internal Medicine.

Korkeintaan 27 prosentilta iäkkäistä diabetespotilaista, joiden hoidon tuloksena oli hyvin matala HbA1c-taso tai verenpaine, vähennettiin lääkitystä. Näin kertoo JAMA Internal Medicine.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää verenpaine- ja diabeteslääkkeiden vähentämistä tyypin 1 ja tyypin 2 diabetesta sairastavilla iäkkäillä potilailla, joita mahdollisesti ylilääkittiin.

Tutkimukseen osallistui 211 667 yhdysvaltalaista yli 70-vuotiasta diabetespotilasta, jotka saivat muita verenpainelääkkeitä kuin ACE-estäjiä ja muita diabeteslääkkeitä kuin metformiinihydrokloridia. Tutkimus tehtiin 1.1.–31.12.2012.

Verenpaineen erittäin matalaksi lukemaksi määriteltiin alle 120/65 mmHg, kohtuullisen matalaksi katsottiin systolisen verenpaineen arvo, joka oli 120–129 mmHg tai diastolisen verenpaineen lukema, joka oli alle 65 mmHg. Erittäin matalana pidettiin HbA1c-arvoa, joka oli alle 6 prosenttia ja kohtuullisen matalana 6–6,4 prosentin HbA1c-arvoa.

Hoitolinjauksissa huomiota lääkityksen vähentämiseen

Aktiivisesti hoidettuun verenpainekohorttiin kuului 211 667 henkilöä, joista yli puolella oli kohtuullisen tai erittäin matala verenpainetaso. 15,1 prosentilta 104 486 potilaasta, joiden verenpaine ei ollut matala, vähennettiin lääkitystä.

16 prosentilta 25 955 potilaasta, joiden verenpainearvot olivat kohtuullisen matalat, purettiin lääkitystä. 18,8 prosentilta 81 226 potilaasta, joiden verenpaine oli hyvin alhainen, vähennettiin lääkkeitä.

Niillä potilailla, joiden verenpaine oli hyvin matala ja joiden hoitoa ei vähennetty, vain 0,2 prosentilla oli seurannassa kohonnut verenpainearvo (vähintään 140/90 mmHg). Aktiivisesti hoidetussa HbA1c-kohortissa oli 179 991 potilasta.

Lääkitystä vähennettiin 17,5 prosentilta 143 305 potilaasta, joiden HbA1c-arvot eivät olleet pieniä. Lääkkeitä purettiin 20,9 prosentilta 23 769 potilaasta, joilla oli kohtuullisen pienet HbA1c-arvot.

Matalalla verenpainetasolla, pienillä HbA1c-arvoilla tai lyhyellä elinajanodotteella oli vähän yhteyttä lääkityksen vähentämiseen.

Tutkijoiden mukaan hoitolinjauksissa pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota lääkityksen vähentämiseen ja siihen, ettei potilaita ylihoidettaisi.

Lähde: JAMA Internal Medicine

Ulla Toikkanen
toimittaja

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla

Kuva: Panthermedia