Ibuprofeeni syyniin

Euroopan lääkevirasto aloittaa ibuprofeenia koskevan turvallisuusarvioinnin.

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskinarviontikomitea (PRAC) on aloittanut ibuprofeeniin liittyvien sydän- ja verenkiertojärjestelmään kohdistuvien riskien arvioinnin. Arviointi koskee vain ibuprofeenin sisäisesti (suun kautta) annosteltavia valmistemuotoja. Ei siis ulkoisesti (ihon pinnalle) annosteltavia.

Sydän- ja verenkiertojärjestelmään kohdistuvien riskien selvitys koskee korkealla päiväannoksella (2 400 mg vuorokaudessa) tapahtuvaa säännöllistä pitkäaikaishoitoa. Ibuprofeenin tavalliset päiväannokset ovat matalampia, ja useimmiten ibuprofeenia käytetään vain tilapäisesti.

Ibuprofeeni kuuluu ei-kortikosteroidi-tulehduskipulääkkeiden ryhmään (NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs). Tämän lääkeryhmän turvallisuus on ollut Euroopan lääkeviraston sekä kansallisten lääkeviranomaisten tarkan tutkimuksen kohteena useita vuosia.

PRAC tulee arvioimaan olemassa olevat tiedot myös ibuprofeenin ja pieniannoksisen asetyylihapon yhteisvaikutuksista, arvioidakseen mahdollisen lisäohjeistuksen tarpeen. Pieniannoksista asetyylisalisyylihappoa käytetään sydäninfarktien ja aivoverenkiertohäiriöiden ehkäisyyn.

Tavanomainen käyttö turvallista

Ibuprofeenia käytetään kivun, tulehduksen ja kuumeen hoitoon yksinään tai yhdessä muiden lääkkeiden kanssa. Tavallinen annostus aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille on tarpeen mukaan 200–400 mg kolme tai neljä kertaa vuorokaudessa.

Ibuprofeenia on saatavissa monilla kauppanimillä ja sekä resepti- että käsikauppalääkkeenä. Tällä hetkellä ei ole viitteitä siitä, että lääkkeen tavanomaiseen käyttöön liittyisi sydän- ja verenkiertojärjestelmään kohdistuvia riskejä.

Fimean mukaan potilaiden lääkkeiden käyttöä, joka tapahtuu joko terveydenhuollon ammattilaisen tai lääkkeen pakkausselosteen ohjeiden mukaan, ei ole tarpeen muuttaa meneillään olevan arvioinnin vuoksi.

PRACin turvallisuusarviointi valmistuu loppuvuodesta.

Lähde:
Fimea

Kuva:
Panthermedia