Ilmansaasteet yhteydessä suurentuneeseen ahdistuneisuushäiriön vaaraan

Suomessa suurin osa pienhiukkasista tulee tuulten mukana ulkomailta, mutta myös autoliikenne sekä paikallisesti puun polttaminen ovat pienhiukkasten lähteitä.

Hengitysilman mukana suurille pienhiukkaspitoisuuksille altistuvat saattavat sairastua ahdistuneisuushäiriöihin muita herkemmin, tuore yhdysvaltalaistutkimus vihjaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin 71 000 keskimäärin 70-vuotiasta naista.

Tulosten perusteella riski kärsiä ahdistuksesta on suurentunut henkilöillä, joiden asuinseudun hengitysilmassa on runsaasti PM2,5-pienhiukkasia. Yhteys havaitaan etenkin muutaman kuukauden tai vuoden sisällä altistuksesta, mutta myös pitempiaikainen, vuosikymmeniä kestävä altistuminen korkeille PM2,5-tasoille liittyy ahdistusoireisiin. Pienhiukkasia suuremmat hengitettävät hiukkaset tai suurten autoteiden läheisyys eivät vaikuttaneet oireiluun.

Suomessa suurin osa pienhiukkasista tulee tuulten mukana ulkomailta, mutta myös autoliikenne sekä paikallisesti puun polttaminen ovat pienhiukkasten lähteitä. Pienhiukkaset altistavat myös mm. hengitys- ja sydänoireille.

Yhdysvaltalaistutkijoiden tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä ahdistuneisuuden ja PM2,5-hiukkasaltistuksen yhteyksiä ei ole juurikaan tutkittu. Samansuuntaisia tuloksia on tosin saatu tutkimuksissa, joissa on selvitetty muiden ilmansaasteiden vaikutuksia. Niissä ilmansaasteet on yhdistetty mm. masennusoireisiin.

Havainnot eivät paljasta, miten PM2,5-pienhiukkaset mahdollisesti altistavat ahdistukselle. Yhteys saattaa johtua tulehdustiloista, joita pienhiukkasaltistus lisää, mutta myös hengityssairauksista ja oireista, jotka voivat aiheuttaa ahdistuneisuutta. On myös todennäköistä, että tuloksiin vaikuttavat muutkin tekijät kuin vain ilmansaasteet.

Tulokset julkaistiin British Medical Journalissa.

Lähde:
BMJ 2015,350:h1111;DOI:10.1136/bmj.h111

Uutispalvelu Duodecim 16.4.2015

Kuva: Esa Ilmolahti

Copyright Duodecim 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.