Isän nivelreumalääkitys tuskin haitallista lapselle

Tutkimus näyttäisi osoittavan, että isän nivelreumalääkitys ennen hedelmöitystä ei olisi vaaraksi vastasyntyneelle.

Vastasyntyneillä, joiden isät käyttivät nivelreumalääkitystä kolmen kuukauden aikana ennen hedelmöitystä, ei ollut lisääntynyttä vaaraa synnynnäisiin epämuodostumiin.

Norjan synnynnäisten epämuodostumien ja reumatautien lääkerekisteristä vuosilta 2001–2011 löytyi 110 vastasyntynyttä, joiden isät olivat käyttäneet nivelreumaan yhdistelmälääkitystä (disease modifying antirheumatic drugs, DMARDs). Verrokkiaineistona olivat kaikki muut vastasyntyneet (n = 597 000).

Kun isät olivat käyttäneet nivelreumalääkitystä, suhteellinen riski synnynnäisiin epämuodostumiin oli 1,22 (95 %:n LV 0,45–3,31, p = 0,69) verrattuna terveiden isien jälkeläisiin. Mm. immunologisesti aktiivisten reumalääkkeiden, kuten tuumorinekroositekijä-alfan ja interleukiinin estäjien, epäillään vaikuttavan haitallisesti siittiöiden muodostumiseen ja aiheuttavan mm. kromosomimuutoksia. Vaikka julkaistussa tutkimuksessa oli useita puutteita, se näyttäisi osoittavan, että isän nivelreumalääkitys ennen hedelmöitystä ei olisi vaaraksi vastasyntyneelle.

Lähde:
Arthritis Rheum 2014;doi:10.1002/art.38919 ja www.medpagetoday.com (25.11.2014)

Kirjoittanut:
Juhana E. Idänpään-Heikkilä
lääketieteen professori

Kuva:
Panthermedia