Itsemurhavaara suurenee mitä pahempia masennus- tai ahdistusoireet ovat

Tulokset viittaavatkin tutkijoiden mukaan siihen, että jo ajateltua vähäisempi psyykkinen stressi ja ahdinko voivat altistaa osan ihmisistä itsemurhille.

Diagnosoitua masennusta sairastavat ovat suurentuneessa itsemurhan vaarassa, mutta sama saattaa koskea lievempiä masennus- ja ahdistusoireita potevia. Tuoreen tutkimuksen mukaan riskit kasvavat mitä pahempia oireet ovat.

Tutkimuksessa käytettiin lähes 170 000 aikuisen terveystietoja, jotka saatiin kuudestatoista vuosina 1994–2008 Englannissa ja Skotlannissa tehdystä kyselytutkimuksesta. Tiedot osallistujien tekemistä itsemurhista saatiin kansallisista rekistereistä. Kymmenvuotisen seurannan aikana 108 osallistujaa teki itsemurhan.

Kyselyvastausten perusteella masennus- ja ahdistusoireista kärsivät tekivät itsemurhan lähes kaksi kertaa todennäköisemmin kuin oireettomat. Runsaita masennus- tai ahdistusoireita potevien riski oli puolestaan lähes 2,5-kertainen oireettomiin verrattuna. Itsemurhariski suureni tasaisesti oireilun lisääntyessä.

Tutkimuksessa huomioitiin monia itsemurhariskiin sekä psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, kuten osallistujien taloudellinen ja sosiaalinen asema, mahdolliset pitkäaikaissairaudet, alkoholinkäyttö, tupakointi ja siviilisääty, mutta ne eivät selittäneet mielialan ja itsemurhien yhteyttä. Tulokset viittaavatkin tutkijoiden mukaan siihen, että jo ajateltua vähäisempi psyykkinen stressi ja ahdinko voivat altistaa osan ihmisistä itsemurhille.

Tulokset julkaistiin Jama Psychiatry -lehdessä.

Suomessa itsemurhan tekee vuosittain yksi 2 000:sta miehestä ja yksi 8 000:sta naisesta. Itsemurha-yritykset ovat kuitenkin yleisempiä. Suuri osa itsemurha-yrityksistä tehdään päihtyneenä.

Lue myös:
4 myyttiä itsemurhista
Säntillisen miehen itsemurha

Uutispalvelu Duodecim

Lähde:
Jama Psychiatry 2015;DOI:10.1001/jamapsychiatry.2015.2107

Kuva:
Panthermedia

Copyright Duodecim 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.