Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla suurentunut raskauskomplikaatioiden riski

Kaksisuuntaista mielialahäiriöitä sairastavien naisten vauvat syntyvät muita useammin keskosina.

Kaksisuuntaista mielialahäiriöitä sairastavien naisten vauvat syntyvät muita useammin keskosina, osoittaa British Medical Journalissa julkaistu ruotsalaistutkimus. Vauvat olivat myös muita useammin pienipainoisia.

Aiemmissa tutkimuksissa on epäilty kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon käytettyjen lääkkeiden, kuten litiumin ja antipsykoottien liittyvän raskauden ja synnytyksen aikaisiin komplikaatioihin, mutta hoitamattoman mielialahäiriön vaikutuksia raskauteen ei ole tutkittu.

Ruotsissa tehty rekisteritutkimus kattoi 320 naista, jotka olivat saaneet raskautensa aikana lääkehoitoa kaksisuuntaiseen mielialahäiriöönsä ja 554 naista, jotka eivät olleet ottaneet lääkkeitä. Kummankin ryhmän tietoja verrattiin kaikkiin (n = 332 137) Ruotsissa 2005–2009 synnyttäneisiin naisiin.

Kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivät olivat muita useammin tupakoitsijoita, ylipainoisia ja päihteiden väärinkäyttäjiä. Kun äidin ikä, paino, tupakointi, siviilisääty ja diagnosoitu päihdeongelma oli vakioitu, oli mielialahäiriötä sairastavien ja muiden naisten välisissä raskauksissa ja synnytyksissä eroa.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien naisten synnytykset päätyivät muita useammin sektioon tai avustettuun imukuppi- tai pihtisynnytykseen.

Synnytys käynnistettiin tai suunniteltu sektio tehtiin 30,9 prosentille (n = 171) ilman lääkitystä olevista naisista, mutta 20,7 prosentille vertailuryhmän naisista (n = 68 533). Lääkkeitä käyttäneistä 37,5 prosentin (n = 120) synnytys ei käynnistynyt spontaanisti.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla naisilla oli 50 prosenttia suurempi riski synnyttää ennenaikaisesti. Tulokset olivat samansuuntaisia riippumatta siitä, oliko synnyttäjä saanut lääkehoitoa vai ei. Lääkkeitä käyttäneistä 8,1 prosenttia synnytti ennenaikaisesti ja ilman lääkkeitä olevista 7,6 prosenttia. Muista naisista ennenaikaisesti synnytti 4,8 prosenttia.

Ilman lääkehoitoa olevien naisten lapsilla oli myös kohonnut pienipäisyyden riski. Näiden naisten lapset kärsivät vastasyntyneinä myös muita useammin hypoglykemiasta (alhainen verensokeri).

Tutkijoiden mukaan mielialoja tasoittava lääkitys ei ole todennäköisesti ainoa syy kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien naisten raskaus- ja synnytyskomplikaatioihin, sillä tulokset olivat vastaavia lääkitystä saaneilla ja niitä ilman olleilla naisilla.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.