Kansanterveyspalkinto koulutettujen kokemusasiantuntijoiden yhdistykselle

Kokemusasiantuntijana toimiminen on monille raskaita elämänvaiheita kokeneelle tapa saada äänensä kuuluville, kertoo KoKoA ry:n puheenjohtaja Päivi Storgård.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt vuoden 2015 Kansanterveyspalkinnon Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:lle (KoKoA ry) kokemusasiantuntijatoiminnan edistämisestä ja kehittämisestä.

Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista, joko niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Kokemusasiantuntijat voivat toimia esimerkiksi kouluttajina ja vertaistukena.

KoKoA ry:n puheenjohtaja Päivi Storgårdin mielestä on hienoa, että kokemusasiantuntijat huomioidaan nimenomaan kansanterveyden edistämisessä.

– Kokemusasiantuntijana toimiminen on monille raskaita elämänvaiheita kokeneelle tapa saada äänensä kuuluville. Omille kokemuksille löytyy merkitys ja sitä kautta mahdollisuus toimia ja vaikuttaa. Kokemusasiantuntijuus on jo vaikuttanut yleisiin asenteisiin erityisesti päihde- ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Asiakkaan tai potilaan osallisuus, kuulluksi tuleminen ja hänen kohtaamisensa ovat nousseet yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tässä kokemusasiantuntijoilla on ollut merkittävä rooli, hän sanoo.

Vaikka kokemusasiantuntijoiden koulutuksesta ja toimintamalleista on jo eri puolilta Suomea hyviä kokemuksia, toiminnan vakiinnuttamisessa on vielä haasteita. Tässä työssä on nyt palkitulla, vuonna 2012 perustetulla KoKoA ry:llä tärkeä tehtävä.

– Paljon on vielä tehtävää, mutta uskon, että muutos on väistämätön. Ja tämä THL:n KoKoA ry:lle myöntämä kansanterveyspalkinto on merkittävä kannanotto tämän muutoksen puolesta ja samalla suuri kiitos kaikille kokemusasiantuntijoille, vertaisille ja muille toimijoille, jotka ovat oman panoksensa kokemusasiantuntijuuden edistämiseksi antaneet, Storgård kiittää.

Kansanterveyspalkinto jaettiin Kansanterveypäivän tilaisuudessa maanantaina 7. joulukuuta.

Lue kokemusasiantuntija Hannu Ylösen haastattelu.

Lue Maijan tarina. Hän sai apua puolisonsa alkoholismiin kokemusasiantuntijalta.

Lähde:
THL