Useimmat saamelaiset kokevat itsensä terveeksi

Ruotsissa tehty laaja tutkimus selvitti saamelaisten terveystilannetta.

Saamelaiset eivät istu päivittäin niin paljon kuin muu väestö.
Adobe/AOP
Saamelaiset eivät istu päivittäin niin paljon kuin muu väestö.

Useimmat saamelaiset kokevat yleisen terveydentilansa ja psyykkisen vointinsa hyväksi, ilmeni Ruotsissa tehdyssä laajassa kyselytutkimuksessa.

Terveydentilansa arvioi hyväksi 73 prosenttia ja psyykkisen hyvinvoinnin 87 prosenttia saamelaisista. Osuudet ovat samaa tasoa kuin koko väestössä.

Eroja ei ollut esimerkiksi levottomuuden, rauhattomuuden tai ahdistuksen kokemuksissa. Saamelaiset raportoivat enemmän kipuja, astmaa, allergiaa ja ylipainoa kuin koko väestö keskimäärin.

Itsemurhaa harkinneiden tai yrittäneiden osuus oli saamelaisten joukossa isompi kuin koko väestössä.

Itsemurhaa harkinneiden tai yrittäneiden osuus oli saamelaisten joukossa isompi kuin koko väestössä.

Loukatuksi tulemisen kokemus oli saamelaisilla yleisempi kuin koko väestössä.

Elintapojen kyselyistä ilmeni, että saamelaisista pienempi osuus istuu yli kymmenen tuntia päivässä verrattuna koko väestöön.

Myös alkoholin riskikäyttö ja päivittäinen tupakointi olivat saamelaisilla harvinaisempia.

Miten tutkimus toteutettiin?

Tutkimuksen teki Ruotsin Kansanterveyslaitos Folkhälsomyndigheten yhteistyössä Uumajan yliopiston Lávvuo-tutkimusryhmän kanssa. Kyseessä oli ensimmäinen kansanterveystutkimus saamelaisista Ruotsissa.

Tutkimuksessa 3 658 Ruotsissa asuvaa 18–84-vuotiasta saamelaista vastasi vuonna 2021 kyselyyn terveydestä, elinoloista ja elämäntavoista. Tuloksia verrattiin vastaavaan kansalliseen kyselydataan.

Alkuperäinen juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.