Viinin myynti maitokaupassa uhkaisi lasten hyvinvointia, uskovat järjestöt

Aloite viinien saamisesta päivittäistavarakauppaan huolestuttaa useita järjestöjä.

Juomisen aiheuttama epäsopu perheessä on lapsen näkökulmasta itse juomista merkittävämpi ongelma.
Adobe/AOP
Juomisen aiheuttama epäsopu perheessä on lapsen näkökulmasta itse juomista merkittävämpi ongelma.

Helsingin ensikoti ry, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, A-klinikkasäätiö, Syöpäjärjestöt, Suomen Ash ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYTry ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston lapsityöryhmä ovat julkaisseet tiedonannon siitä, mitä haittaa viinien vapauttaminen päivittäistavarakauppoihin aiheuttaisi.

- Alkoholinkäyttö vaarantaa yli puolen miljoonan suomalaisen terveyden ja esimerkiksi lapsista 70 000 asuu kodissa, jossa on vakava päihdeongelma. Vuonna 2021 huostaanotettuja lapsia oli 11 210. Vanhempien päihteidenkäyttö on yleisimpiä syitä lapsen huostaanotolle, sanoo Helsingin ensikodin toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila.

Alkoholipoliittiset kysymykset eivät saa järjestöjen mielestä olla pelkkiä elinkeinopoliittisia, vaan niitä tulee tarkastella myös sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien aiheuttajina.

Lapsista 70 000 asuu kodissa, jossa on vakava päihdeongelma.

Järjestöt uskovat, että "kohtuukäyttöä edistävä alkoholipolitiikka vähentää viime kädessä korjaavien toimien tarvetta ja suojaa lapsia alkoholin liikakäytön haittavaikutuksilta".

Vanhemman päihteiden käyttö on lapsen kaltoinkohtelua.
Adobe/AOP
Vanhemman päihteiden käyttö on lapsen kaltoinkohtelua.

Aikuisen päihteiden käyttö on lapsen kaltoinkohtelua

Vanhemmuusikäiset aikuiset käyttävät merkittävän osan kaikesta Suomessa vuosittain kulutetusta alkoholista.

Noin kolme neljäsosaa kulutetusta alkoholista juodaan kotona. Tämän valossa alkoholi vaikuttaa monen lapsen elinolosuhteisiin ja hyvinvointiin haitallisesti.

- Alkoholiongelmaisen häiritsevä käytös ja juomisen aiheuttama epäsopu perheessä on lapsen näkökulmasta itse juomista merkittävämpi ongelma. Fyysisen väkivallan on todettu olevan yleistä alkoholiongelmaisten vanhempien käytöksessä. Väkivalta voi olla puolisoiden välistä tai jopa lapsiin kohdistuvaa. Vielä sitäkin yleisempää on henkinen väkivalta, jonka aiheuttamat haavat saattavat olla pitkät ja syvät, sanoo Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Elina Kekkonen.

Lue lisää: Puolisoni alkoholismi

Vanhemman alkoholinkäyttö vaikuttaa moninaisesti lapsen arkeen ja perusturvallisuuden tunteeseen. Lapsen elämästä saattaa puuttua arkirytmit, huolenpitoa ja vanhemmat voivat olla emotionaalisesti poissaolevia.

Lapsi stressaa ja huolehtii vanhempien päihteiden käytöstä ja normaali lapsuuden eläminen häiriintyy. Samalla häiriintyy myös lapsen fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, kognitiivinen ja biologinen kehitys.

Siten aikuisen päihteiden käyttö voidaan nähdä lapsen kaltoinkohteluna.