Kapselikamera tunnistaa paksusuolen polyypit

Vähintään 10 mm:n polyypeista löytyi 89 % ja virheellisiä epäilyjä tuli 9 %:lla terveistä.

Nieltävällä tabletin muotoisella kameralla tehtävän kapselikolo­grafian herkkyys ja spesifisyys paksu- ja peräsuolen polyyppien toteamisessa ovat hyvät verrattuna perinteisiin menetelmiin.

Kanadalainen raportti kokosi samaa laitetta (PillCam Colon2) tarkastelleet viisi tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 301 suolistosyövän riskiryhmään kuuluvaa tai oireilevaa aikuista. Vähintään 10 mm:n polyypeista löytyi 89 % ja virheellisiä epäilyjä tuli 9 %:lla terveistä. Kapselikolografian ja paksusuolen tietokonetomografian osuvuudessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa. Kapselikolo­gra­fialla raportoitiin vain vähän haittavaikutuksia, joista vakavin eli kapselin juuttuminen suolistoon tapahtui 8 potilaalle tuhannesta.

Lähde:
Colon Capsule Endoscopy for the Detection of Colorectal Polyps

Toimittaneet:
Marjukka Mäkelä, Tuija Ikonen
www.ohtanen.fi

Ohtanen on tietokanta, joka sisältää tietoa koti- ja ulkomaisista terveydenhuollon menetelmien arviointiraporteista. Kaikista julkaisuista on saatavilla perustiedot ja osasta myös suomenkielinen tiivistelmä. Arvioinnissa selvitetään menetelmien vaikutuksia potilaiden terveyteen ja elämänlaatuun, niiden kustannuksia sekä usein myös eettisiä, sosiaalisia ja muita oleellisia näkökohtia.
Ohtasen sisällöstä vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa toimiva Finohta.

Julkaistu Lääkärilehdessä 43/15 Näyttöä ennen käyttöä -palstalla.