Kouluinterventio saattaa auttaa itsemurhien ehkäisyssä

Tutkijat löysivät kaksi koko luokalle suunnattua ohjelmaa, joiden on todettu vähentävän itsemurhayrityksiä.

Ruotsissa arvioitiin kouluinterventioiden vaikuttavuutta itsemur­hien ehkäisyssä. Tutkijat löysivät kaksi koko luokalle suunnattua ohjelmaa, joiden on todettu vähentävän itsemurhayrityksiä.

Good Behavior Game (GBG) on tarkoitettu ala-asteille vahvistamaan oppilaiden ja opettajien välistä positiivista käytöstä ja asenteita ja kestää kaksi vuotta. Neljän viikon Youth Aware of Mental Health (YAM) on kehitetty yläasteille varta vasten itsemurhien ehkäisyyn. Se sisältää kolme viiden tunnin interaktiivista harjoitusta.

Molemmista ohjelmista löytyi satunnaistettu tutkimus, jossa interven­tioon osallistuneilla oli puolet vähemmän itsemurhayrityksiä kuin kontrolliryhmässä. GBG-tutkimuksen seuranta-aika oli 15 vuotta intervention päättymisestä ja laatu välttävä, YAM-tutkimuksen seuranta vastaavasti vuoden ja laatu kohtalainen. Mahdollisista negatiivisista vaikutuksista ei voitu tehdä päätelmiä.

Lähde:
Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök

Toimittaneet:
Marjukka Mäkelä, Tuija Ikonen
www.ohtanen.fi

Ohtanen on tietokanta, joka sisältää tietoa koti- ja ulkomaisista terveydenhuollon menetelmien arviointiraporteista. Kaikista julkaisuista on saatavilla perustiedot ja osasta myös suomenkielinen tiivistelmä. Arvioinnissa selvitetään menetelmien vaikutuksia potilaiden terveyteen ja elämänlaatuun, niiden kustannuksia sekä usein myös eettisiä, sosiaalisia ja muita oleellisia näkökohtia.
Ohtasen sisällöstä vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa toimiva Finohta.

Julkaistu Lääkärilehdessä 43/15 Näyttöä ennen käyttöä -palstalla.

Kuva: Panthermedia