Kasviestrogeeneistä saattaa olla hyötyä rintasyöpäpotilaalle

Soijan sisältämistä isoflavonit voivat olla hyväksi rintasyövän sairastaneille.

Soijan sisältämillä isoflavoneilla on sekä estrogeenisiä että antiestrogeenisiä vaikutuksia. Isoflavonien tiedetään estävän rintasyövän kehittymistä solutasolla. Ne estävät estrogeenin muodostumista ja solunjakautumista, mutta toisaalta ne sitoutuvat estrogeenireseptoriin ja aiheuttavat osin samanlaisia vaikutuksia kuin tavanomainen estro­geeni. Aiempien tutkimuksien mukaan soijan runsas käyttö näyttää suojaavan kiinalaisnaisia rintasyövän uusiutumiselta, mutta länsimaissa tutkimusnäyttö on ollut ristiriitaista.

Pohjoisamerikkalaisen rekisteritutkimuksen mukaan ruoan runsas isoflavonipitoisuus vähensi rintasyövän sairastaneen kuolemanriskiä 21 %, kun seuranta-aika oli 9,4 vuotta. Rekisteritutkimuksessa oli tiedot 6 235 rintasyövän sairastaneesta naisesta, joiden ruokatottumuksia selvitettiin kyselytutkimuksen avulla. Isoflavonien saanti näytti suojaavan parhaiten niitä tutkittavia, joiden rintasyöpä oli määritelty hormonireseptori­negatiiviseksi tai jotka eivät saaneet hormonaalista hoitoa.

Isoflavonien saanti ruokavaliosta oli yhteydessä korkeampaan elintasoon ja koulutustasoon ja liikuntaan. Myös tupakointi ja alkoholin käyttö oli erilaista eri ryhmissä, eikä tutkimuksessa pystytty selvittämään, mikä oli ollut tutkittavien kuolemansyy. Näistä heikkouksista huolimatta voitaneen todeta tutkimuksen näyttävän vahvistavan näkemystä, että ruokavalion soija ja sen sisältämät kasviestrogeenit eivät ainakaan ole haitaksi rintasyövän sairastaneelle naiselle ja että niistä saattaa olla jopa jonkin verran hyötyäkin.

Lähde: Zhang F, Haslam D, Terry M ym. Dietary isoflavone intake and all-cause mortality in breast cancer survivors: the breast cancer family registry. Cancer, verkossa ensin 6.3.2017. doi: 10.1002/cncr.30615

Kirjoittaja:
Sirkku Jyrkkiö
dos, osastonylilääkäri
TYKS, syöpätautien klinikka

Julkaistu Lääkärilehdessä 20/2017.