Keisarileikkaus parantaa perätilasynnytyksen turvallisuutta

Hollantilaisen tutkimuksen mukaan keisarileikkaus vähensi perätilatarjonnassa olleiden vauvojen riskejä.

Nelisen prosenttia täysiaikaisista sikiöistä on perätarjonnassa, mutta ennenaikaisista vauvoista perätilassa syntymähetkellä on vieläkin useampi.

Hollantilaistutkimuksen mukaan suunniteltu keisarileikkaus vähensi tilastollisesti merkitsevästi syntyvän lapsen kuolemanriskiä alatiesynnytykseen verrattuna. Tutkimus on julkaistu uusimmassa Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica -lehdessä.

Retrospektiivinen tutkimus osoitti, että kun perätilatarjonnassa olevien lasten keisarileikkaukset ovat yleistyneet, kuolemanriski on pienentynyt (1,3/1000 lasta versus 0,7/1000 lasta). Tutkijat käyttivät Hollannin syntymätilastoja vuodesta 1999 vuoteen 2007.

Tilastotutkimukseen oli otettu mukaan sairaaloissa raskausviikoilla 37–42 syntyneet lapset, joilla ei havaittu vakavia sikiöaikaisia kehityspoikkeamia.

Suomessakaan ei Hollannin tavoin tehdä keisarileikkausta automaattisesti perätilatarjonnassa oleville lapsille, vaan hyödyt ja riskit arvioidaan tapauskohtaisesti.

Kirjoittanut:
Ulla Järv
toimittaja

Kuva:
Panthermediai