Kertooko MMSE-testi vanhuksen auto-onnettomuuden riskistä?

Aiempi auto-onnettomuus ennakoi vahvimmin uutta onnettomuutta.

Suomessa uudet ajoterveysvaatimukset edellyttävät vanhuksille tehtävää laajennettua lääkärintarkastusta, johon kuuluu myös kognition selvittäminen esimerkiksi MMSE-testillä (mini mental state examination), kellotestillä, Trail Making A:lla tai MoCA:lla (Montreal cognitive assessment). Kognition heikkeneminen taas on edellyttänyt erikoislääkärin selvittelyä ja mahdollista ajokoetta.

Suuren sydän- ja verisuonitautitutkimuksen yhteydessä selvitettiin, miten MMSE-testin tulos ennakoi auto-onnettomuuksia. Yhteensä 17 538 (≥ 55 v) osallistui tutkimukseen, jossa tutkittavia oli kaikilta mantereilta ja seuranta-aika oli keskimäärin 4.5 vuotta.

Auto-onnettomuudet selvitettiin joka toinen vuosi kyselyllä. Tutkittavat jaettiin MMSE-testipisteiden perusteella ryhmiin. Millään ryhmistä ei havaittu monimuuttujamallissa yhteyttä auto-onnettomuuksiin, kun vertailuarvona käytettiin pistemäärää 30.

Aiempi auto-onnettomuus ennakoi vahvimmin uutta onnettomuutta. Muita auto-onnettomuuteen yhdistyviä tekijöitä mallissa olivat depressio, kaatumiset, uniapnea ja matala lähtötilanteen verenpaine. Tutkimuksessa ei huomioitu sitä, miten paljon tutkittavat itse asiassa ajoivat seuranta-aikana. Päätetapahtumakin oli itse raportoitu, eikä sitä todennettu mistään rekistereistä.

Lähde:
Joseph PG, O`Donnell MJ, Teo KK ym. The mini-mental state examination, clinical factors and motor vehicle car crash. J Am Geriatr Soc 2014:62:1419–1326.

Kirjoittanut:
Kaisu Pitkälä
professori

Kuva:
Panthermedia