Keskenmenot aiheuttavat masennusta ja ahdistuneisuutta

Mitä enemmän keskenmenoja on, sitä todennäköisempiä ovat psyykkiset oireet tai mielenterveyden häiriöt, osoittaa M.D. Elena Toffolin väitös.

Masennus ja ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisiä vaihdevuosi-ikäisillä naisilla ja keskenmenon kokeneilla.

Mitä enemmän keskenmenoja on, sitä todennäköisempiä ovat psyykkiset oireet tai mielenterveyden häiriöt, osoittaa M. D. Elena Toffolin väitöstutkimus.

– Huomionarvoista on se, että osalla naisista vaikutukset voivat olla hyvin pitkäaikaisia, THL:n tutkijana työskentelevä Toffol sanoo.

Hän havaitsi tutkimuksessaan myös, ettei hormonaalisen ehkäisyn käyttö ollut yhteydessä psyykkiseen pahoinvointiin tai masennusoireisiin.

– Tulokset olivat tässä rohkaisevia. Eri valmisteilla, esimerkiksi toisen tai kolmannen polven yhdistelmäehkäisyvalmisteilla ei ollut eroa. Myöskään ehkäisyn kestolla ei ollut vaikutusta, hän kertoo.

Vaihdevuodet tekevät kuitenkin poikkeuksen. Vaihdevuosi-ikäisillä hormonikorvaushoidon käyttöön liittyi psyykkistä pahoinvointia.

Toffol tutki naisten mielenterveyden ja lisääntymisterveyden välistä suhdetta kahden suomalaisen väestötutkimuksen aineistoilla. Tutkimusaineistona olivat Terveys 2000 ja Finriski 1997, 2002, 2007 -tutkimukset. Aineisto koostui henkilökohtaisista haastatteluista, kyselylomaketiedoista ja terveystarkastusmittauksista.

Väitöstutkimuksen tulosten perusteella naisten lisääntymisterveys vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin.

– Kliinisessä työssä on hyvä arvioida myös naisen lisääntymisterveyttä ja kysyä tarvittaessa esimerkiksi aiemmista keskenmenoista ja aborteista. Keskenmenon ja muun epätoivotun tilanteen yhteydessä on hyvä ohjata potilasta tarvittaessa keskusteluavun piiriin, Toffol sanoo.

M.D. Elena Toffolin väitöskirja Mental Health and reproductive Health in Women tarkastetaan Helsingin yliopistossa 7. kesäkuuta.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.