Ketamiini vähentää itsetuhoisuutta vuorokaudessa

Ketamiinin käyttöä itsetuhoisten potilaiden hoidossa ensiapupoliklinikoilla olisikin tarkoituksenmukaista lisätä.

2000-luvulla on havaittu, että laskimoon annettavat ketamiini-infuusiot ovat nopein ja tehokkain masennuksen lyhyen aikavälin hoitomuoto. Yksittäisen ketamiini-infuusion teho kuitenkin tavallisesti hiipuu jo viikossa, eikä pitkän ajan kuluessa toistettujen infuusioiden turvallisuutta ole vielä riittävästi tutkittu. Itsemurha-alttiuden voimakkuus vaihtelee tavallisesti nopeasti. Tämän takia useissa pienissä tutkimuksissa on selvitetty, sopisiko yksittäinen ketamiini-infuusio itsemurha-alttiuden ensiapuluonteiseen hoitoon.

Yhdysvaltalainen tutkimusryhmä selvitti ensimmäisessä aiheesta tehdyssä meta-analyysissä, vähentääkö yksittäinen ketamiini-infuusio (raseemista ketamiinia 0,5 mg/kg/45 min) itsetuhoisuutta. Meta-analyysiin kertyi kahdeksasta tutkimuksesta 167 masennusta tai kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjaksoa sairastavaa potilasta, joilla oli ollut itsemurha-ajatuksia ennen ketamiini-infuusiota. Itsetuhoisuutta mitattiin sekä haastatteluun perustuvilla kysymyksillä että itsearviointimittareilla.

Ketamiini lievitti itsemurha-alttiutta jo vuorokauden kuluessa infuusiosta. Ketamiinin teho itsetuhoisuuden vähentämisessä oli haastatteluun perustuvilla mittareilla (tehon vaikutuksen koon Cohenin d) ensimmäisenä päivänä infuusion jälkeen 0,85, toisena 0,85, kolmantena 0,68 ja seitsemäntenä 0,61 ja itsearviointimittareilla vastaavasti 0,73, 0,84, 0,63 ja 0,48. Kun tulokset rajoitettiin midatsolaamia aktiivilumeena käyttäneisiin tutkimuksiin, teho pieneni hieman. Itsetuhoisten ajatusten loppumisen NNT-luku infuusiota seuraavan viikon aikana oli haastatteluun perustuvilla mittareilla 3–4 ja itsearviointimittareilla 3–5. Kun itsetuhoisuuden väheneminen kontrolloitiin tilastollisesti samanaikaisen masennuksen lievittymisen kanssa, ketamiinin teho itsetuhoisuuteen säilyi itsenäisesti merkitsevänä sekä haastatteluun että itsearviointiin perustuvilla mittareilla.

Meta-analyysin perusteella ketamiini on tehokkain ja nopein tapa lievittää itsetuhoisuutta lyhyellä aikavälillä. Viikon kuluttua ketamiinia saaneista potilaista 60 %:lla ei ollut lainkaan itsemurha-ajatuksia. Samoilla perusteilla psykiatrista sähköhoitoa kolmesti viikossa saaneista potilaista vain noin 40 % toipuu itsetuhoisuudesta viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Ketamiinin käyttöä itsetuhoisten potilaiden hoidossa ensiapupoliklinikoilla olisikin tarkoituksenmukaista lisätä. Tähän liittyy kuitenkin velvoite riittävän tehokkaan psykiatrisen hoidon järjestämiseen, kun ketamiinin itsemurha-alttiutta vähentävä vaikutus viikon kuluessa infuusiosta heikkenee.

Lähde:

Wilkinson ST, Ballard ED, Bloch MH ym. The effect of a single dose of intravenous ketamine on suicidal ideation: a systematic review and individual participant data meta-analysis. Am J Psychiatry, verkossa ensin 3.10.2017. doi: 10.1176/appi.ajp.2017.17040472

Kirjoittaja:

Tero Taiminen

psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri

Kuva: Panthermedia

Juttu on julkaistu Lääkärilehdessä 48/2017.