Ketkä nyt joutuvat sairaalaan koronan takia?

Omikron vie iäkkään sairaalahoitoon yleistilan laskun myötä.

Adobe/AOP

Koronan takia sairaalahoidossa on valtavasti suomalaisia. Perjantaina heitä oli yli 900.

Keitä ja millaisia ihmisiä ovat Etelä-Pohjanmaalla koronan takia sairaalahoitoon joutuneet, osastonylilääkäri Raimo Jokisalo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä?

– Monet ovat ikäihmisiä, joilla on perussairauksia. Delta aiheutti hengitysvajausta, mutta omikronvariantin aikana iäkkäillä potilailla on pääasiassa yleistilan laskua. Kuumetauti tahtoo viedä jalat alta ja heikentää yleistilaa, jolloin he tarvitsevat sairaalahoitoa. Nuorten potilaiden osuus on vähentynyt viime vuoden loppupuoleen verrattuna. Nuorten ja keski-ikäisten hengitysvajauksesta on tullut ikäihmisten yleistilan laskua aiheuttava sairaus. Oirekuva on muuttunut flunssan suuntaan.

Kuinka paljon koronapotilaita Etelä-Pohjanmaalla nyt on sairaalahoidossa?

– Loppuviikosta kokonaismäärä oli 70, joista 17 erikoissairaanhoidossa ja tehohoidossa yksi. Noin neljännes erikoissairaanhoidossa olevista potilaista on hoidossa jonkun muun syyn kuin koronainfektion takia. Alun perin koronapotilaita oli perusterveydenhuollossa vain vähän, mutta nyt perusterveydenhuolto painottuu. 

Miten koronaan nyt kuollaan?

– Etelä-Pohjanmaalla on koko pandemian ajalta noin 70 koronakuolemaa. Niistä kolmisenkymmentä on tullut helmi- ja maaliskuun aikana, ihan viime viikkoina. Vainajat ovat ikäihmisiä, jopa 90-vuotiaita. Merkittävä osa heistä on saanut kolme koronarokotetta, mutta edelleen rokottamattomuus korostuu. Täällä, niin kuin muuallakin, rokoteinto on laantunut, kun COVID ei ole enää saanut niin paljoa palstatilaa ja kun THL rupesi puhumaan, että maskisuosituksesta luovuttaisiin. 

Millaisia koronapotilaita Helsingin sairaalassa nyt hoidetaan, johtajalääkäri Laura Pikkarainen?

– Helsingin sairaalassa hoidetaan perusterveydenhuollon koronapotilaita, joille on tehty DNR-linjaus. Helsingin sairaalassa hoidettavat koronapotilaat ovat iäkkäitä ja monisairaita, keski-ikä on 81 vuotta. Monet potilaistamme ovat kotihoidon asiakkaita tai omaisten vahvalla tuella kotona pärjääviä. Hoivakodeista otetaan koronapotilaita sairaalatasoiseen oirehoitoon esimerkiksi hengenahdistuksen takia, koska hoivakodeissa heille ei voida antaa lisähappea. Raskaammasta aktiivihoidosta hyötyviä ikäihmisiä hoidetaan erikoissairaanhoidossa. 

– Kuolemantapauksia on nyt suhteellisesti vähemmän tautitapauksiin ja myös sairaalahoitojaksoihin nähden kuin aikaisemmin. Se johtuu rokotuksista ja siitä, että omikron aiheuttaa lievemmän taudinkuvan, eikä tauti etene vaikeaksi keuhkotulehdukseksi. Valtaosa potilaistamme on rokotettuja, mutta edelleen rokottamattomat ovat selvästi yliedustettuina sairaalaan joutuneiden ja kuolleiden joukossa.

Kuinka paljon Helsingin sairaalassa nyt on koronapotilaita?

– Loppuviikosta heitä oli 64. Heistä noin 70 prosenttia on hoidossa koronan takia, muut ovat saaneet tartunnan osastoepidemiassa. Potilaita on edelleen paljon. Potilasmäärä laski helmikuun puoliväliin saakka, mutta nyt se on taas kääntynyt lievään nousuun. Hoitojakson pituus on kahdesta kolmeen viikkoon. Ylimääräistä koronavarautumista on edelleen jatkettava, ja se kuormittaa terveydenhuoltoa.

Anne Seppänen

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.