Remdesiviiristä on apua, kun sitä saa ajoissa

Hoidon aloittaminen varhain on hankalaa, sillä suonensisäisesti annettava lääke ei sovi helposti kotihoitoon. 

Adobe/AOP

Viruslääke remdesiviiristä on apua sairaalahoitoon joutuneille koronapotilaille, mutta efekti ei ole kovin iso. Mitä varhemmin hoito remdesiviirillä aloitetaan, sitä enemmän se auttaa.

Nämä asiat ovat selvinneet WHO:n Solidarity-tutkimuksessa, jossa on ollut mukana myös 11 suomalaista sairaalaa. Tutkimuksen tuloksia on vastikään julkaistu Lancet-tiedelehdessä. Pan H ym. Lancet 2.5.2022

Laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa sairaalaan joutuneita koronaan sairastuneita potilaita satunnaistettiin verrokkiryhmään ja hoitoryhmään. Kaikki saivat sen hetkisen tiedon mukaista parasta hoitoa, ja sen lisäksi hoitoryhmä sai viruslääke remdesiviiriä. Tähän osaan Solidarity-tutkimusta osallistui 8275 potilasta 35 maassa.

Ei paljon mutta jotain

– Solidarity-tutkimuksessa potilaista kuoli remdesiviiri-ryhmässä 14,5 prosenttia ja kontrolliryhmässä 15,6 prosenttia. Absoluuttinen riski laski prosentin verran ja suhteellinen riski noin 10 prosenttia, kertoo hankkeen kansallinen päätutkija, urologian professori Kari Tikkinen .

Samassa Lancetin artikkelissa julkaistiin myös meta-analyysi remdesiviirin sairaalakäyttöön liittyen. Siinä oli mukana 11000 potilasta. Kuolleita oli remdesiviiri-ryhmässä 13,3 prosenttia ja kontrolliryhmässä 14,3 prosenttia

– Ensisijaista on katsoa meta-analyysia. Tosin Solidarityn tulokset sitä pitkälti määrittävät, koska se on laajempi kuin kaikki muut tutkimukset yhteensä, Tikkinen huomauttaa.

Jos katsotaan vain niitä potilaita, jotka eivät tarvinneet heti sairaalaan tullessa hengityskonehoitoa, heillä kuoleman riski väheni 15–20 prosenttia.

– Tämä on varmaan se efekti, joka lääkkeellä Suomessa saadaan. Onko se todella paljon? Ei. Onko se mitään? On. Lyhyellä lääkekuurilla voidaan potilaan kuolemanriskiä laskea kuudenneksen, Tikkinen puntaroi. 

Mitä varhemmin remdesiviiri-hoito aloitetaan, sen tehokkaampaa se on. Amerikkalaisessa tutkimuksessa, jossa hoito aloitettiin kotihoitovaiheessa heti diagnoosin jälkeen, remdesiviirin teho oli koronalääke Paxlovidin kaltainen.

– Joka tosin tuskin on yhtä hyvä kuin valmistajan oma tutkimus kertoi, eli että se vähentäisi 90 prosentilla riskiä joutua sairaalahoitoon, Tikkinen arvioi.

Myös Trump sai remdesiviiriä

Hankaluutena remdesiviiri-hoidossa on kuitenkin paitsi lääkkeen hinta, noin 400 euroa päivässä potilasta kohden, myös se, että se annetaan suonensisäisesti. Tikkinen esittää, että remdesiviiriä voisi antaa ainakin niille riskiryhmiin kuuluville potilaille, jotka sairastuvat koronaan ollessaan sairaalassa muusta syystä.

Iäkkäillä, monisairailla ja immuunipuutteisilla potilailla remdesiviiri-hoidosta on saatavissa suurin hyöty.

– Käyttöä voisi lisätä korkean riskin potilailla, varsinkin jos diagnoosi on saatu kiinni varhain.

Remdesiviiri on hyvin siedetty lääke. Suomessa Solidarity-tutkimuksessa lääkkeen mahdollisia haittoja seurataan tarkasti. Yhdellekään rekrytoidusta 208 tutkimuspotilaasta ei remdesiviiristä tullut sairaalahoidossa vakavia haittoja. 

Solidarityssa remdesiviiriä annettiin sairaalahoidon ajan enintään 10 päivää, Suomessa yleisimmin noin viiden päivän kuurina. Kotihoidossa toteutetussa amerikkalaistutkimuksessa sitä annettiin kolmen päivän kuurina. 

Donald Trump sai remdesiviiriä, kun sairastui koronaan. Silloin se oli kokeellista hoitoa, mutta jälkiviisaana voi sanoa, että se oli järkevää.

Näyttö, jota Solidarityssä on nyt saatu remdesiviirin käytöstä koronapotilaiden hoidossa, on Tikkisen mukaan yksi luotettavimmista, mitä mistään koronalääkkeestä on.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.