Koronan yleisvaarallisuus poistumassa

Asetusmuutos on lausuntokierroksella 5. toukokuuta saakka.

Jatkossa koronatauti määriteltäisiin valvottavaksi tartuntataudiksi.
Adobe/AOP
Jatkossa koronatauti määriteltäisiin valvottavaksi tartuntataudiksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on valmistellut asetusmuutoksen, jonka myötä COVID-19-tauti ei enää olisi yleisvaarallinen tartuntatauti.

Jatkossa se määriteltäisiin valvottavaksi tartuntataudiksi.

Asetusmuutos on lausuntokierroksella 5. toukokuuta saakka.

Suomalaiset asiantuntijat ovat ehdottaneet COVID-19-taudin poistamista yleisvaarallisten tartuntatautien listalta jo viime vuonna.

Koronaviruksen tapausmäärät ja kuolemantapaukset ovat laskeneet maailmanlaajuisesti vuodenvaihteen jälkeen. Rokotukset ovat ministeriön mukaan säilyttäneet tehonsa myös muuntuneita viruskantoja vastaan ja Suomen väestön rokotuskattavuus on hyvällä tasolla. Rajoitustoimia ei enää ole käytössä.

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi tammikuussa 2023, että koronapandemia voitaisiin julistaa päättyneeksi kesään 2023 mennessä.

Myös Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) ovat vähitellen luopumassa pandemian johdosta käyttöön otetuista poikkeusjärjestelyistä.

Asiantuntijat olisivat poistaneet yleisvaarallisuuden aiemmin

Suomalaiset asiantuntijat ovat ehdottaneet COVID-19-taudin poistamista yleisvaarallisten tartuntatautien listalta jo viime vuonna.

Esimerkiksi tartuntatautien neuvottelukunta oli syksyllä yksimielinen siitä, että yleisvaarallisen taudin kriteerit eivät täyty. Neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama asiantuntijaryhmä, johon kuuluu esimerkiksi STM:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sairaanhoitopiirien edustajia.

Samaa mieltä olivat suurien kaupunkien infektiolääkärit kannanotossaan.

Helmikuussa oikeuskansleri julkaisi ratkaisun kanteluihin, joista yhden oli tehnyt joukko infektioylilääkäreitä. Sen mukaan koronan luokitusta pitää muuttaa, jos yleisvaarallisuudelle ei ole hyväksyttäviä syitä.

STM piti kiinni kannastaan ja korona pysyi yleisvaarallisten tautien listalla.

Ministeriön ja THL:n eriävät näkökannat ilmenevät myös torstaina julkaistun tiedotteen rivien välissä.

Tiedotteessa ministeriö sanoo THL:n ehdottaneen 6. huhtikuuta, että korona säädettäisiin valvottavaksi tartuntataudiksi.

Tiedotteessa julkaistusta lausunnosta kuitenkin ilmenee, että THL on todennut jo aiemmin, että koronan luokittelusta yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi on syytä luopua.

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi tammikuussa 2023, että koronapandemia voitaisiin julistaa päättyneeksi kesään 2023 mennessä.
Adobe/AOP
Maailman terveysjärjestö WHO arvioi tammikuussa 2023, että koronapandemia voitaisiin julistaa päättyneeksi kesään 2023 mennessä.

Koronaa seurataan edelleen

Tartuntataudit jaetaan tartuntatautilaissa yleisvaarallisiin ja valvottaviin tartuntatauteihin sekä muihin tartuntatauteihin, joista osa edellyttää säännöllistä seurantaa.

Tartuntatauti on valvottava, jos taudin esiintymisen seuranta edellyttää lääkärin antamia tietoja tai erikseen kerättäviä lisätietoja, taudin leviämisen ehkäiseminen edellyttää erityisiä toimia taudin toteamiseksi tehtävän tutkimuksen ja taudin hoidon toteutumisen varmistamiseksi tai kyseessä on kansallisella rokotusohjelmalla ehkäistävä tauti.

Valvottavan tartuntataudin hoitoon käytettävät lääkkeet ovat potilaalle maksuttomia.

Suositusten mukaisesta rokotussuojasta huolehtiminen on jatkossakin tärkeää, STM muistuttaa.

Virusmuunnosten esiintymisen ja koronan aiheuttaman sairastavuuden seurantaa jatketaan edelleen.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.