Toinenkin korona kuormittaa merkittävästi terveydenhuoltoa

Amerikkalaistutkimuksen mukaan toinen infektio on usein lievempi, silti komplikaatioita on enemmän niillä, jotka ovat sairastaneet koronan kahdesti verrattuna kerran sairastaneisiin.

Adobe/AOP

Toinen koronainfektio on keskimäärin lievempi kuin ensimmäinen, mutta silti koronainfektion toisen kerran sairastaneilla on enemmän erilaisia komplikaatioita yhdesti sairastaneisiin verrattuna, havaittiin amerikkalaistutkimuksessa. 

Lääkärilehti uutisoi syyskuussa vertaisarvioimattomasta amerikkalaistutkimuksesta, jonka mukaan koronan uusintainfektiot lisäävät niin kuoleman kuin sairaalahoitoon joutumisen riskiä pitkään akuutin taudin jälkeen. 

Kyseisessä uutisjutussa Husin apulaisylilääkäri, dosentti Eeva Ruotsalainen totesi preprintiin liittyen, että kansainvälisen kollegakunnan keskustelun perusteella uusien tartuntojen nähdään lisäävän terveysriskejä.  

Nyt tutkimus on julkaistu vertaisarvioituna ja päivitettynä arvostetussa Nature Medicin -tiedelehdessä. Bowe B ym. Nat. Med. 10.11.2022

Tärkeä katsoa tarkasti mitä on tutkittu

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti perehtyi paljon keskustelua herättäneeseen tutkimusartikkeliin Lääkärilehden pyynnöstä. Hänen mukaansa sen tuloksista on joissain medioissa uutisoitu virheellisesti. Kyse ei ole siitä, että toinen tai kolmas infektio olisivat vakavampia tai vaarallisempia kuin ensimmäinen. 

– Ensimmäisellä kerralla koronainfektion saaneen riski joutua sairaalaan tai kuolla on suurempi kuin toisella kerralla. Toinen sairastumiskerta on keskimäärin miedompi. Kuitenkin, kun verrataan toisen kerran sairastuneita niihin, jotka ovat sairastaneet vain yhden infektion, heillä riskit komplikaatioihin olivat suurempia, Vapalahti selittää. 

Tutkimuksessa selvitettiin Yhdysvaltain armeijan veteraaniaineiston perusteella koronan uusintainfektioiden vaikutusta terveydentilaan. Siinä verrattiin koronan kahdesti tai kolmesti sairastaneita kerran sairastaneisiin.

Vähintään kahdesti koronan sairastaneilla oli kaksinkertainen yleinen kuolemanriski verrattuna niihin, jotka olivat sairastaneet koronan vain kerran. Lisäksi havaittiin, että heillä oli kolminkertainen riski joutua sairaalahoitoon kuuden kuukauden sisällä koronan sairastamisesta. Myös erilaisten sydänongelmien ja verisuonitukosten riski oli kolminkertainen. 

Uusintainfektiot näyttivät lisäävän esimerkiksi keuhko-ongelmia, munuaisten toimintahäiriön riskiä, tyypin 2 diabetesta ja neurologisia ongelmia. 

Vapalahti toteaa, että toiset infektiot aiheuttavat merkittävää kuormaa terveydenhuollolle tutkitussa väestössä. Esimerkiksi sydäntapahtumia on keskimääräistä enemmän verrattuna niihin, jotka ovat sairastaneet vain yhden infektion. 

– Pilven hopeareunus kuitenkin on, että riski komplikaatioihin on huomattavasti pienempi kuin ensimmäisestä infektiosta. Sitä ei tässä tutkimuksessa oltu varsinaisesti verrattu, Vapalahti sanoo.

Vapalahti näkee, että sairastumista kannattaa aina välttää.

– Toinen infektio ei ole vaaraton. Riskit ovat riippuvaisia iästä ja immuniteetista, mutta kuitenkin riskit väestössä ovat merkittävästi pienempiä kuin ensimmäisessä infektiossa, hän puntaroi. 

– Hieman vastaavasti influenssaviruksenkin uusintainfektiot näkyvät jälkitaudeissa, sairaalakuormituksessa ja kuolleisuudessa. Molemmissa infektioissa viruksen muuntuminen voi kuitenkin vaikuttaa myös uusintainfektioiden vakavuuteen.

Myös omikronajan potilaita

Preprintissä oli mukana vain potilaita ennen omikronaikaa. Nyt julkaistussa vertaisarvioidussa ja päivitetyssä artikkelissa on mukana myös niitä, jotka olivat saaneet uuden koronatartunnan ennen 25.6.2022, eli omikronin ollessa valtavarianttina.

Vapalahti arvelee, että tuloksiin voi vaikuttaa se, että osa toisista infektioista on jo vakavamman delta-variantin ajalta, osa omikronin aiheuttamia. Vapalahti pohtii myös, onko lieviä uusintatartuntoja jäänyt mahdollisesti toteamatta.

Laajassa rekisteritutkimuksessa oli mukana yli 5,8 miljoonaa ihmistä. Heistä lähes 444 000 oli sairastanut koronan kerran ja 41 000 kahdesti.

Osa henkilöistä oli rokottamattomia, osa oli saanut kaksi tai jopa kolme rokotetta. 

Yksi artikkelin kirjoittajista, apulaisprofessori, MD, Ziyad Al-Aly on osallistunut asiasta käytyyn keskusteluun Twitterissä.

– Jokainen reinfektio lisää riskiä: Kolme infektiota on pahempi kuin kaksi, kaksi pahempi kuin yksi ja yksi pahempi kuin ei yhtään, Washingtonin yliopistossa ja Yhdysvaltain veteraaniasioiden ministeriössä työskentelevä Ziyad Al-Aly twiittaa. 

– Ehdottomasti kannattaa suojata itseään sairastumasta koronaan uudestaan.

Hänen näkemyksensä mukaan tilanne säilyy samana, kunnes saamme rokotteita, jotka estävät tartunnat, tarjoavat pitkäaikaisen suojan ja suojaavat kaikilta varianteilta.

Anne Seppänen

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla .