Keuhkoahtaumatauti lisää aivotapahtuman riskiä

Tutkimus osoitti, että tupakointi on merkittävä tekijä keuhkoahtaumapotilaan aivotapahtumissa, ja kardiovaskulaaririskeihin on siis kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Keuhkoahtaumatauti ja aivotapahtumat ovat johtavia kuolemansyitä maailmanlaajuisesti. Hollantilaiset tutkijat halusivat selvittää niiden yhteyttä ja keuhkoahtaumapotilaiden sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.

Rotterdam Studyn aineistosta (n = 13 115) tarkasteltiin, onko aivotapahtumatyypillä ja keuhkoahtaumataudilla yhteyttä sekä lisäksi erityisesti keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen vaikutusta. Keuhkoahtaumatauti oli 1 566 potilaalla. Seuranta-aika oli lyhimmillään neljä vuotta, ja seurantaa kertyi 126 347 henkilövuotta.

Aineiston tutkittavista 1 250 sai aivotapahtuman, joista 701 oli iskeemisiä (paikalliseen verenpuutteeseen liittyvä) ja 107 hemorragisia (verenvuotoisia). Vakioinnin jälkeen keuhkoahtaumatauti lisäsi aivotapahtumariskiä 20 prosenttia, iskeemisen tapahtuman riskiä 27 prosenttia ja hemorragisen 70 prosenttia.

Tupakoinnin vakioinnin jälkeen vastaavat luvut olivat 9 prosentti, 13 prosenttia ja 53 prosenttia. Pahenemisvaiheen jälkeen keuhkoahtaumapotilaan aivotapahtuman riski oli peräti 6,66-kertainen.

Tutkimus osoitti, että tupakointi on merkittävä tekijä keuhkoahtaumapotilaan aivotapahtumissa, ja kardiovaskulaaririskeihin on siis kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Riskeihin puuttuminen ja tupakoinnin lopettaminen ovat ainoat keinot keuhkoahtaumapotilaan ennusteen parantamiseksi. Erityisen tärkeää olisi onnistua pahenemisvaiheiden estämisessä.

Lue lisää:
Sydänperäisiä äkkikuolemia runsaasti keuhkoahtaumapotilailla
Keuhkoahtaumataudin kustannukset kasvavat

Lähde:
Portegies ML, Lahousse L, Joos GF ym. Chronic obstructive pulmonary disease and the risk of stroke: the Rotterdam Study. Am J Respir Crit Care Med 2015, verkossa ensin 28.9.2015.

Kirjoittanut:
Heikki Ekroos
LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 44/15.