Keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä

Suomessa 8 prosenttia (2 500 tapausta) kaikista uusista syöpätapauksista on keuhkosyöpiä.

Syöpäjärjestöt muistuttavat, että keuhkosyöpä on ollut maailmanlaajuisesti yleisin syöpätauti jo vuosikymmeniä. Aiheesta keskustellaan Syöpäsäätiön symposiumissa 5–6. helmikuuta 2015.

Kaikista syövistä keuhkosyöpien osuus oli noin 13 prosenttia. Uusien tapauksien lukumääräksi arvioitiin 1,8 miljoonaa vuonna 2012. Keuhkosyövistä 58 prosenttia todetaan kehittyvissä maissa.

Suomessa 8 prosenttia (2 500 tapausta) kaikista uusista syöpätapauksista on keuhkosyöpiä. Naisten osuus on kasvanut lähes 35 prosenttiin, kun se 1960-luvulla oli alle 10 prosenttia. Keuhkosyöpä on miesten yleisin ja naisten toiseksi yleisin syöpäkuoleman aiheuttaja Suomessa.

Keuhkosyövän merkittävin aiheuttaja on tupakointi. 
Myös tietyt muut altisteet, kuten asbestikuitu, radon, kromi ja aromaattiset hiilivedyt lisäävät syövän vaaraa. Tupakoinnin ja asbestin sekä tupakoinnin ja radonin yhteisvaikutus nostaa syöpävaaran erityisen korkeaksi. Myös perimällä on vaikutusta keuhkosyövän synnyssä.

Syöpäjärjestöjen mukaan keuhkosyövän hoitoon on tullut paljon uusia lääkkeitä ja tutkimus on vilkasta. Edennyt keuhkosyöpä on noussut uusien lupaavien lääkekeksintöjen myötä yhdeksi aktiivisimmista kehityksen kohteista.

Lähde:
Syöpäjärjestöt

Kuva:
Panthermedia