Kirja-arvio: Hoivatyötä kansalaistyönä

Oman hoivatyökokemuksensa kautta kirjoittaja pohtii, millä ehdoilla apua tarvitsevia voidaan organisoidusti auttaa ilman koulutusta, millä taataan puoli­virallisen hoivan laatu ja missä menevät ammatillisen, vapaaehtoistyön ja omaisten antaman avun ja hoivan rajat.

Hoivapommin purkajat vie lukijan hoivaa tarvitsevien vanhusten koteihin. Se kertoo vanhuksista, joiden koti siivotaan, vaikka siivottavaa ei ole juuri lainkaan. Se kertoo myös vanhuksista, joiden kodeissa paikat ovat peittyneet likaan ja roskaan. Joillekin puolivapaaehtoinen hoivatyö on tilaisuus saada halpaa siivousapua, vaikka markkinahintaiseenkin olisi varaa. Toisille puolivapaaehtoinen hoivatyöntekijä tarjoaa hoivaa, jota ilman kenenkään ei pitäisi jäädä: vaihtaa kastuneen sängyn lakanat, pesee, pukee kuiviin vaatteisiin tai syöttää.

Vanhusten hoivatyö on pitkään ollut itsestään selvästi naisten tekemää. Oman hoivatyökokemuksensa kautta kirjoittaja pohtii, millä ehdoilla apua tarvitsevia voidaan organisoidusti auttaa ilman koulutusta, millä taataan puoli­virallisen hoivan laatu ja missä menevät ammatillisen, vapaaehtoistyön ja omaisten antaman avun ja hoivan rajat.

Hoivapommin purkajat on tutkimuskirjallisuuteen perustuva ja yhteiskunnalliseen keskusteluun pureutuva tärkeä keskustelunavaus. Kirjoittajaa on motivoinut vakava huoli siitä, että vanhusten hoivaa ei ole monin paikoin järjestetty tasa-arvoisesti, tarpeen­mukaisesti ja hyvin. Hän tarjoaa ratkaisuksi kansalaispalkattua kansalaistyötä. Se olisi organisoitua kansalaisyhteiskunnan (eli kansalaisten) tekemää työtä, josta maksettaisiin kansalaispalkkaa.

Kansalaistyö vastaisi niihin tarpeisiin, joihin vapaaehtoinen auttaminen, julkinen sektori ja markkinat eivät pysty vastaamaan. Se olisi tapa organisoida hyödyllistä työtä palkkatyöksi ja tarjoaisi ihmisille mahdollisuuden tehdä mielekästä auttamistyötä niin, että se tunnustetaan työksi ja siitä maksetaan korvaus.

Kansalaistyön ajatuksesta voi olla montaa mieltä, mutta ainakin se tuo uuden avauksen hoivakeskusteluun. Yhtäältä meillä on apua tarvitsevia ihmisiä ja paljon tekemätöntä (hoiva)työtä. Toisaalta on paljon ihmisiä vailla tekemistä, jolla olisi työn status ja josta saisi järkevän korvauksen. Kansalaistyön ajatus on yksi yritys rakentaa siltaa tekijöitä tarvitsevan työn ja työtä haluavien ihmisten välille. Joka tapauksessa maksamme paljon sekä puutteellisen hoivan että työttömyyden seurauksista.

HOIVAPOMMIN PURKAJAT
Tanja Kuronen
Gaudeamus 2015
ISBN 9789524953689
Sivuja 219
Hinta 32 e

Kirjoittaja:
Lina Van Aerschot

Julkaistu Lääkärilehdessä 25–32/2016.