Kivuliaasta vulvodyniasta saatiin uutta tietoa

Emättimen eteisen kosketuskivusta kärsii noin kymmenesosa nuorempien ikäluokkien naisista.

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Päivi Tommola selvitti väitöstutkimuksessaan emättimen eteisen kosketuskivun eli vestibulodynian kehittymistä. Kävi ilmi, että sairauden kehittymiseen liittyy emättimen limakalvon immuunipuolustuksen aktivoituminen.

Ulkosynnyttymien kiputilan eli vulvodynian yleisimmässä muodossa emättimen eteisen limakalvon tuntohermotus on muuttunut siten, että kevytkin kosketus aiheuttaa voimakasta kipua esimerkiksi yhdynnässä. Kivulias sairaus heikentää naisten elämänlaatua ja pahimmillaan estää sukupuolielämän kokonaan. Vestibulodyniasta kärsii noin 8–12 prosenttia nuorista naisista. Yleistyvä oirekokonaisuus on kuitenkin edelleen huonosti tunnettu, joten hoitoa ei osata käynnistää ajoissa, hämmästelee lähes kaksikymmentä vuotta erikoislääkärinä työskennellyt Tommola.

– Huomasin kuinka vähän tästä hankalasta sairaudesta tiedetään ja kuinka haasteellista sen hoito ohuella tietopohjalla on, hän kertoo tiedotteessa.

Lue lisää: Kun seksi sattuu

Potilaita hoidetaan kahdella tavalla: konservatiivisella hoidolla ja kirurgialla. Konservatiivisessa hoidossa limakalvoja hoidetaan, hiivatulehduskierre katkaistaan ja lantionpohjan lihaksia kehitetään fysioterapiassa. Potilaat saavat myös kipulääkettä ja käyvät seksuaaliterapiassa tarvittaessa. Jos edellä mainitut hoidot eivät auta, niin emättimen eteisen limakalvo voidaan poistaa kirurgisesti (vestibulektomia).

Tommola selvitti molempien potilasryhmien tyytyväisyyttä 4,5 vuotta hoitojen jälkeen. Sekä konservatiivisesti hoidetuista että leikkaushoidossa olleista potilaista kolmannes kertoi hoidon tehonneen täydellisesti ja 90 prosenttia koki hyötyneensä hoidosta ainakin jossakin määrin. Kirurgia osoittautui turvalliseksi hoitomuodoksi myös niille potilaille, jotka eivät saaneet apua konservatiivisesta hoidosta. Viidesosalla potilaista esiintyi vähäisiä haittavaikutuksia.

Kudostutkimuksessa Tommola huomasi, että emättimen eteisen limakalvolla on kehon immuunipuolustusjärjestelmään kuuluvaa imukudosta, joka on aktivoitunut vestibulodyniasta kärsivillä potilailla. Potilailla oli terveitä verrokkeja enemmän tuntohermoja limakalvon pinnassa. Tämä lisääntynyt hermotiheys näytti liittyvän imukudoksen aktivoitumiseen.

– Tulokset viittaavat vahvasti siihen, että emättimen eteisen limakalvon tulehduspuolustuksen aktivoituminen ja hälytystila liittyvät kipuaistimuksen herkistymiseen ja vestibulodynian kehittymiseen, Tommola toteaa.

Erikoislääkäri Päivi Tommola väitöskirja "Etiopathogenesis and Treatment of Localized Provoked Vulvodynia" tarkistettiin Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Tuomas Keränen

Kuva: Fotolia