Kognitiivinen tietoisuusterapia ehkäisee masennuksen uusiutumista

Tämän tutkimuksen perusteella julkisen terveydenhuollon olisi kustannustehokasta tarjota potilaille ryhmämuotoista kognitiivista tietoisuusterapiaa lääkehoidon vaihtoehtona.

Tavallisin tapa masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä on estolääkitys masennuslääkkeillä masennuksesta paranemisen jälkeenkin. Vuosien pitkä­aikaiskäytössä masennuslääkkeet aiheuttavat osalle potilaista elämänlaatua heikentäviä sivuvaikutuksia, esimerkiksi seksuaalitoimintojen häiriöitä ja painon nousua. Toisaalta kognitiivisen tietoisuusterapian ­(mindfulness-based cognitive therapy, MBCT) on useissa tutkimuksissa osoitettu vähentävän masennuksen uusiutumisriskiä merkitsevästi tehokkaammin kuin lume tai pelkkä tavanomainen hoito.

Brittiläinen tutkimusryhmä vertasi masennuslääkityksen ja kognitiivisen tietoisuusterapian tehoa masennuksen ehkäisyssä tutkimuksessa, joka rekrytoitiin 424 potilasta 95 yleislääkärin vastaanotolta. Potilaat olivat aiemmin sairastaneet vähintään kolme masennusjaksoa ja käyttivät jatkuvaa estolääkitystä.

Kahden vuoden pituisessa yksöis­sokkotutkimuksessa potilaat satunnaistettiin saamaan joko masennuksen estolääkitystä (n = 212) tai ryhmämuotoista kognitiivista tietoisuusterapiaa (n = 212). Hieman yli kahden tunnin pituisia ryhmäistuntoja oli aluksi 
kahdeksan peräkkäisinä viikkoina ja sen jälkeen 
neljä kertausistuntoa kolmen kuukauden välein. Tutkimuksen päävastemuuttuja oli aika tutkimuksen alusta masennuksen mahdolliseen uusiutumiseen.

Kahden vuoden seurannassa masennus uusiutui 47 prosentilla masennuslääkkeitä käyttäneistä ja 44 prosentilla kognitiivista tietoisuusterapiaa saaneista, eikä ryhmien välillä ollut merkitsevää eroa 
(p = 0,41). Jatkoanalyyseissä havaittiin, että kognitiivinen tietoisuusterapia esti masennuksen uusiutumista merkitsevästi enemmän niillä potilailla, jotka olivat joutuneet lapsuudessaan kaltoin kohdelluiksi (HR = 0,69 vs. 1,31). Terapia maksoi keskimäärin 112 puntaa potilasta kohti, eikä hoitomuotojen kustannuksissa ollut merkitsevää eroa (p = 0,80).

Huomattava osa suomalaisista potilaista haluaa eri syistä keskeyttää masennuksen estolääkityksen. Tämän tutkimuksen perusteella julkisen terveydenhuollon olisi kustannustehokasta tarjota näille potilaille ryhmämuotoista kognitiivista tietoisuusterapiaa lääkehoidon vaihtoehtona. Lapsuudessaan kaltoin kohdelluilla potilailla terapia saattaa olla masennuksen ehkäisyssä jopa lääkehoitoa tehokkaampaa.

Lue myös:
Masennuspotilaita ei pidä mitätöidä
Miten masennuslääke vaikuttaa
Terapiaa hakemassa

Lähde:
Kuyken W, Hayes R, Barrett B ym. Effectiveness and cost-effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy compared with maintenance antidepressant treatment in the prevention of depressive relapse or recurrence (PREVENT): a randomised controlled trial. Lancet 2015, verkossa ensin 20.4.2015, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)6222-4

Kirjoittanut:
Tero Taiminen
psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 26-33/15.