Korona kasvatti sairauspäivärahaa saaneiden määrää viime vuonna

Mielenterveyshäiriöt olivat suurin sairauspäivärahan syy.

Kela

Sairauspäivärahaa saaneiden määrä ja osuus työikäisistä kasvoivat jälleen vuonna 2022, kertoo Kela.

Yhteensä noin 316 000 henkilöä eli noin kymmenen prosenttia Suomen ei-eläkkeellä olevista työikäisistä sai vuoden aikana sairauspäivärahaa. Määrä kasvoi edellisvuodesta noin neljä prosenttia.

Kasvu johtui pääosin koronasta.

Koronaviruksen perusteella sairauspäivärahaa sai noin 18 000 henkilöä eli reilu puoli prosenttia ei-eläkkeellä olevista työikäisistä. Huomattavasti suurempi joukko, lähes 400 000 henkilöä, sai lisäksi tartuntatautipäivärahaa koronaviruksen aiheuttaman sairauspoissaolon vuoksi.

Kela korvaa sairauspäivärahalla vähintään kymmenen arkipäivää kestäviä sairauspoissaoloja.

Mielenterveyden häiriöt suurin syy

Mielenterveyden häiriöt olivat edelleen suurin syy sairauspäivärahalle.

Kasvu on ollut viime vuosina voimakasta. Viime vuonna määrä kasvoi vain vähän. Noin kolme prosenttia ei-eläkkeellä olevista työikäisistä sai sairauspäivärahaa mielenterveyden häiriön takia 2022.

Masennushäiriöt vähenivät ja ahdistuneisuushäiriöt yleistyivät. Lähes 1,5 prosenttia ei-eläkkeellä olevista työikäisistä sai sairauspäivärahaa ahdistuneisuushäiriön perusteella.

Naisilla ahdistuneisuushäiriöt ovat tulleet yleisemmiksi pitkien sairauspoissaolojen aiheuttajiksi kuin masennushäiriöt.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.