Koulukodissa kasvaneet tarvitsevat erityistä tukea vanhemmuuteen

”Olisi tärkeää ehkäistä epätoivottuja raskauksia ja vähentää raskaudenaikaista tupakointia. Äitejä ja heidän lastensa hyvinvointia ja vuorovaikutusta tulisi tukea.”

Koulukotiin nuoruusiässä sijoitetut naiset tulevat ikätovereitaan useammin äideiksi nuorina. Heille myös tehdään enemmän raskaudenkeskeytyksiä kuin muille naisille. Raskausaikana suurin osa heistä tupakoi ja heidän lapsensa syntyvät useammin ennenaikaisina ja pienipainoisina.

Tulokset ilmenevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seurantatutkimuksesta, jossa noin kolmensadan koulukodissa asuneen naisen lisääntymisterveyttä verrattiin vastaavanikäiseen muuhun väestöön. Naiset olivat asuneet koulukodeissa vuosina 1991, 1996, 2001 ja 2006. Aineisto kerättiin lastensuojelun ja terveydenhuollon rekistereistä, ja tuloksista kirjoitettu tieteellinen artikkeli julkaistiin European Psychiatry -lehdessä.

Tutkijoiden mielestä tutkimus osoittaa, että koulukotiin sijoitetuille nuorille tulisi tarjota erityistä tukea lisääntymisterveyden tukemiseen ja ei-toivottujen raskauksien ehkäisemiseen. Parhaiten tässä ryhmässä toimivista keinoista tarvitaan vielä lisätietoa.

Tutkija Venla Lehti myös huomauttaa, että äidiksi tuleminen nuorena saattaa olla osalle toivottukin tapahtuma.

– Vanhemmuuteen sopeutuminen voi silti olla haastavaa naisille, joiden elämässä on ollut paljon vaikeuksia ja joiden oma aikuistuminen on vasta alussa. Olisi tärkeää ehkäistä epätoivottuja raskauksia ja vähentää raskaudenaikaista tupakointia. Äitejä ja heidän lastensa hyvinvointia ja vuorovaikutusta tulisi tukea, hän sanoo.

Lue myös:
Onko minulla vauvakuume?
Tupakointi raskauden aikana tulee lapselle kalliiksi
Abortin tehneellä on oikeus surra

Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
European Psychiatry

Kuva:
Panthermedia