Kunnat eivät usko sote-uudistuksen kustannuskuriin

Kolmen miljardin euron säästötavoite jää haaveeksi, katsoo valtaosa kunnista.

Valtaosa kunnista ei usko, että kaavailtu sote-uudistus hillitsee kustannusten kasvua. Vain muutama kunta on sitä mieltä, että nykyinen esitys antaa riittävät edellytykset tavoitteen saavuttamiseksi.

Tämä käy ilmi lausunnoista, joita STM ja valtiovarainministeriö pyysivät sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Kunnat, kuntayhtymät, maakuntien liitot ja muut keskeiset toimijat antoivat yhteensä 755 vastausta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen yhtenä tavoitteena on hillitä palveluiden kustannusten kasvua kolmella miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä.

Kuntien mukaan muutosvaiheessa tulee merkittäviä kustannuksia erityisesti henkilöstön siirtymisen ja palkkojen harmonisoinnin, yhteisten tietojärjestelmien kehittämisen sekä kiinteistöratkaisujen takia.

Yhtiöittäminen saa kritiikkiä

Lausuntojen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen on tarpeellista ja sen tavoitteet ovat hyväksyttäviä. Suurin osa vastaajista suhtautuu myönteisesti maakunnille esitettyyn tehtäväkokonaisuuteen ja asukkaiden osallistumisoikeuksiin.

Moni kohta esityksessä keräsi kuitenkin kritiikkiä. Useimmat eivät ole varmoja, päästäänkö esitetyllä mallilla tavoitteisiin. Etenkin kuntavastaajat ovat varauksellisia.

Moni vastaaja ei pidä järjestämisen ja tuottamisen erottamista tai maakunnan palvelulaitosta tarkoituksenmukaisena tuotannon organisoimisen tapana. Niiden nähdään aiheuttavan muun muassa demokratiavajetta ja maakunnan päätösvallan kaventumista.

Erityisesti kunnat kritisoivat valtion ohjauksen vahvistamista. Sen sijaan monet muut vastaajat pitävät valtion ohjausta perusteltuna asukkaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

Kunnat suhtautuvat järjestöjä kriittisemmin maakunnan yhtiöittämisvelvollisuuteen. Kuntien mielestä julkisen vallan käyttö ja palvelujen integraatio ei toteudu riittävän hyvin, ja yhtiöittämisen aikataulu on liian tiukka.

Suunnitelma henkilöstön siirtymisestä on vastaajien mielestä pääsääntöisesti hyvä.

Linjauksia valinnanvapaudesta odotetaan

Moni vastaaja kommentoi, että esitykseen on vaikea ottaa kantaa ennen täsmällisempää tietoa valmisteilla olevasta valinnanvapausmallista.

Reformiministeriryhmä työstää valinnanvapauslakia parhaillaan, ja hallituksen esitysluonnoksen on tarkoitus valmistua jouluun mennessä.

STM:n projektinjohtajan Tuomas Pöystin mukaan lausuntojen perusteella muokattu esitys maakunta- ja sote-uudistuksesta julkistetaan jouluksi. Sen odotetaan menevän eduskunnan käsittelyyn tammikuussa.

Kirjoittaja:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Lue myös:

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lausuntoyhteenveto maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi laaditusta hallituksen esitysluonnoksesta

Lääkäriliitto: Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta