Kuulon huononeminen yhteydessä kognitiiviseen heikkenemiseen

Lisätutkimuksia tarvittaisiin yhteysmekanismin selvittämiseen sekä sen arvioimiseen, voitaisiinko kuuloa parantamalla vaikuttaa ikäihmisten kognitioon.

Kuulon huononeminen näyttää olevan yhteydessä kiihtyvään kognitiiviseen heikkenemiseen, ilmenee JAMA Internal Medicinessa julkaistavasta tutkimuksesta.

Kuulon ja kognition yhteyttä tutkittiin Yhdysvalloissa noin 2 000 henkilöltä. Tutkittavien keski-ikä oli 77 vuotta, seuranta-aika oli kuusi vuotta.

Henkilöt, joiden kuulo oli heikennyt, saivat selvästi vähemmän pisteitä sekä 3MS (Modified Mini-Mental State)- että Digit Symbol Substitution -testissä verrattuna normaalisti kuuleviin.

Tutkijoiden mukaan henkilöillä, joiden kuulo on heikentynyt, viiden pisteen alenemaan 3MS-testissä kuluu keskimäärin 7,7 vuotta. Normaalisti kuulevilla iäkkäillä samaan kuluu 10,9 vuotta. Tutkijoiden mukaan ero on kliinisesti merkittävä.

Tutkijat painottavat, että lisätutkimuksia tarvitaan yhteysmekanismin selvittämiseen sekä sen arvioimiseen, voitaisiinko kuuloa parantamalla vaikuttaa ikäihmisten kognitioon.

Jaana Ahlblad
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta