Lääkäriliitto: Potilasta on hoidettava T3-lääkkeillä oikein

Heikki Pälveen mukaan joillekin lääkäreille on nyt mahdollisesti syntynyt kuva, että T3 olisi kielletty lääke. Näin ei ole.

Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoitaminen trijodityroniinilla (T3) on herättänyt paljon kysymyksiä. Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve kertoo, että tiedusteluja on tullut niin liittoon, HUS:iin kuin Valviraankin.

Pälveen mukaan joillekin lääkäreille on nyt mahdollisesti syntynyt kuva, että T3olisi kielletty lääke. Näin ei ole. Nykyinen kansainvälinen näkemys on, että noin kaksi prosenttia potilaista saattaa hyötyä T3-T4-yhdistelmähoidosta. Monoterapialle ei nähdä aihetta.

– T3-lääkettä on kirjoittanut potilaille 1 000 lääkäriä, ja noin 500 lääkäriä on käyttänyt sitä kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden yksinomaisena hoitona.

Lue lisää: Mikä on struuma?

Hoitoa pitää ohjata vasteen mukaan

Pälve painottaa, että hoidon tulee aina perustua potilaan huolelliseen tutkimukseen ja oikeaan diagnoosiin. Hoitoa pitää ohjata vasteen mukaan. Vaste todennetaan tarvittaessa toistuvin laboratoriotutkimuksin ja potilaan vointia tarkkaillen.

Tulokset on merkittävä potilasasiakirjoihin. Puutteelliset potilasasiakirjat ovat yleisimpiä syitä Valviran huomautuksiin.

Osa lääkäreistä on Pälveen mukaan ehkä saanut sellaisen kuvan, että Valvira pitää T3-lääkkeen määräämistä vääränä. Valvira on puuttunut viiden T3-hoitoa määränneen lääkärin toimintaan.

– Valviran tehtävä on valvoa lääkärin toiminnan asianmukaisuutta ja huolehtia osaltaan potilasturvallisuudesta. Se ei aseta ehtoja lääkkeiden määräämiselle.

Kollegiaalisuusohjeet antavat suunnan

Kollegiaalisuusohjeiden mukaan lääkärikunta on vastuussa yksittäisen jäsenen asiallisesta toiminnasta. Näissä ohjeissa on periaatteet, joiden mukaan tulee toimia, jos epäilee kollegan toimivan potilaan edun vastaisesti.

Pälve sanoo, että lääkärin tulee ottaa yhteyttä kollegaan ja kysyä perusteluja toimintaan, jos kollega on hoitanut potilasta lääkärin mielestä väärin. Lääkärin pitää aina toimia potilaan parhaaksi.

Heikki Pälveen mukaan on ilmeistä, että osa T3-lääkettä saaneista potilaista on päätynyt päivystyksellistä hoitoa vaativaan tilanteeseen.

– On oikein ja osa potilaan vastuullista hoitoa, että selvitetään syyt tilanteeseen, hän linjaa.

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 10/15.