Lääkärin kiireettömälle vastaanottokäynnille pääsee alle kuukaudessa

Vain prosentissa kiireettömien lääkärikäyntien odotusaika oli yli kolme kuukautta.

Lähes 90 prosenttia asiakkaista pääsi avosairaanhoidon kiireettömille lääkärikäynneille terveyskeskukseen alle 30 päivässä yhteydenotosta maaliskuussa 2015. Vastaava osuus oli 84 prosenttia lokakuussa 2014. Vain prosentissa odotusaika oli yli kolme kuukautta. Tieto perustuu perusterveydenhuollon tuoreisiin hoitoonpääsytietoihin.

Hoitajan kiireettömälle avosairaanhoidon vastaanottokäynnille pääsi kuukauden sisällä yhteydenotosta. Vain kolmessa prosentissa odotusaika venyi yli kuukauteen.

Terveyskeskusten hammaslääkärikäynnille pääsi kolmen kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Vain kolmessa prosentissa käynneistä hammaslääkärille pääsyä odotettiin yli kolme kuukautta. Käynnit suuhygienistille toteutuivat kolmen viikon sisällä yhteydenotosta yli puolessa tapauksista. Vain prosentissa suuhygienistin käynneistä odotettiin yli kolme kuukautta.

Kevään 2015 kyselyyn vastanneista terveyskeskuksista noin 70 prosenttia ja suun terveydenhuollossa lähes 90 prosenttia ilmoitti, että välitön yhteydensaanti terveyskeskuksiin onnistui ongelmitta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toimipisteissä välitön yhteydensaanti toteutui ongelmitta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huomauttaa, että perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn tiedonkeruussa tarkastellaan käynnin odotusaikaa. Raportointi ei kata jo hoidettavana olevan potilaan kontrollikäyntejä vaan uuden ongelman vuoksi yhteyttä ottaneet asiakkaat.

Tutustu tilastoihin täällä.

Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kuva:
Johanna Nykopp