Lääkärin saatavuus on saattohoidon ongelma

Omaisten kokemusten mukaan saattohoitosuositukset eivät täysin toteudu, kertoo Terhokodin ylilääkäri Juha Hänninen.

Toteutuvatko STM:n saattohoito­suositukset ja Käypä hoito -suositukset kuolevan potilaan hoidosta, Terhokodin ylilääkäri Juha Hänninen?

– Kysyimme Facebookissa kymmenen kysymystä kuolemasta, ja haimme myös sanomalehti-ilmoituksella kertomuksia saattohoidosta. Saattohoitosuositukset eivät täysin toteudu omaisten kokemusten mukaan.

Millaisia puutteita esiintyi?

Lue lisää: Anna sen kuolla

– Saimme kaikkiaan 87 omaisten ­kertomusta, joista 24:ssä kerrottiin hyvistä hoitokokemuksista. Kertomuksissa ilmeni vuorovaikutuksen vaikeuksia. Omaiset olisivat esimerkiksi halunneet puhua lääkärille henkilökohtaisesti läheisistään, mutta he kokivat, että lääkärit puhuivat diagnooseista ja laboratorioarvoista.

– Omaiset olisivat myös kaivanneet enemmän tietoa. He tunsivat, että lääkärit olettivat heidän tietävän enemmän kuin he tosiasiassa tiesivät.

Mitkä olivat suurimpia ongelmia?

– Lääkärin saatavuus oli merkittävä puute. Saattohoidossa pitäisi olla ­mahdollisuus konsultoida jatkuvasti lääkäriä. Viikonloput saattavat olla ongelmallisia, koska silloin ei ole ­mahdollista tehdä esimerkiksi lääkityksen muutoksia.

– Toisena isona pulmana nousi esiin kivun lievitys, joka ei ole omaisten mielestä täysin toteutunut. Yksi omainen kirjoitti, että hän olisi halunnut surmata veljensä, koska tämä huusi kivusta koko ajan eikä saanut kipuihinsa lievitystä. Toisessa ääripäässä potilaalle oli ­annettu liikaa kipulääkettä omaisten mielestä.

– Omaiset myös ajattelivat, ettei potilaan hoidossa tehty selkeitä hoito­linjauksia.

Minkälaisia myönteisiä kokemuksia esiintyi?

– Hyvissä kokemuksissa korostui ­keskusteluille annettu aika sekä ­rehellinen ja suora vuorovaikutus.

Millaisia vastauksia tuli Facebook-kyselyssä?

– Kymmeneen kysymykseen kuolemasta vastanneista valtaosa halusi viettää elämän lopun kotona. Pelättiin toisten armoille jäämistä ja tilanteita, missä ei kykenisi ilmaisemaan tarpeitaan. Suurin katumuksen aihe tuntui olevan tekemättä jääneet asiat. Tukea toivottiin ennen kaikkea omalta perheeltä.

Mitä tulosten perusteella on tehty?

– Olen kiertänyt lääkärien koulutuksissa kertomassa tuloksista.

Miten STM:n saattohoitosuosituksia on viety käytäntöön?

– Terveydenhuollossa on tehty saatto­hoitopotilaan hoitoketjuja ja hoito­polkuja. Esimerkiksi HUS:ssa on tehty ohjeistuksia siitä, missä ja miten saattohoitopotilaan hoito järjestetään. Myös palliatiivisen hoidon yksiköitä on perustettu eri keskussairaaloihin. Konsultaatiopuoli on siis kunnossa. Saattohoito­potilaan hoidosta on myös Käypä hoito -suositukset, jotka päivitetään tänä syksynä.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Fotolia