Lääkärit pitävät itseään huonoina johtajina

Lääkärijohtajat arvioivat itsensä heikommiksi ammattijohtajiksi kuin muut esimiehet väitöstutkimuksen mukaan.

Lääkärit vähättelevät itseään johtajina, ilmeni hallintotieteiden lisensiaatti Anne Kujalan väitöstutkimuksessa.

– Tämä tuntui todella yllättävältä, kertoo HUSLAB:ssa henkilöstöpäällikkönä työskentelevä Kujala.

Lääketieteen tohtorintutkinnon suorittaneilla esimiehillä oli tosiasiassa paremmat ammattijohtamisvalmiudet kuin muilla väitöstutkimuksen mukaan.

Hoitohenkilöstön tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneet esimiehet puolestaan arvioivat itsensä muita paremmiksi johtajiksi.

Kujala selvitti esimiesten ammattijohtamisvalmiuksia, eli koulutuksessa ja käytännössä hankittuja johtamistaitoja. Väitöstutkimukseen osallistui yli 400 opistoasteen, ammattikorkeakoulun ja tiedekorkeakoulun suorittanutta esimiestä.

Tutkimuksessa käytettiin elokuvaperusteista mittaria. Esimiehille näytettiin tauotettu elokuva johtamisesta, ja heidän piti tunnistaa elokuvasta 30 erilaista johtamisvalmiutta.

Eroja huonossa johtamisessa

Kujala huomasi eroja eri esimiesryhmien välillä myös huonossa johtamisessa.

Hänen mukaansa hoitohenkilöstön ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden esimiesten joukossa oli eniten niitä, joilla ilmeni eniten autoritääristä, ennakoimatonta johtamiskäyttäytymistä muihin esimiesryhmiin verrattuna.

Narsistista johtamiskäyttäytymistä esiintyi eniten hoitohenkilöstön tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneilla.

Oma johtamiskäyttäytyminen on hyvä tunnistaa

Kujalan mielestä elokuvaperusteinen mittari voi myös vastedes auttaa määrittämään ammattijohtamisvalmiuksien tasoa.

– Tätä tietoa hyödyntämällä voidaan kohdennetusti parantaa terveys- ja sosiaalialan johtamista.

Kujalan mukaan sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan esimiehiä, jotka pystyvät säätelemään omaa johtamiskäyttäytymistään.

– Jos omaa johtamiskäyttäytymistään ei tunnista, johtamisestakin tulee huonoa.

Anne Kujalan väitöstutkimus Esimiesten ammattijohtamisvalmiuksien mittaaminen visuaalisella kehyskertomuksella – murtuuko myytti? Tarkastelussa terveys- ja sosiaalialalla toimivat esimiehet tarkastetaan 25.9.2015 Vaasan yliopistossa.

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen 
toimittaja 

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.