Lääkitys saattaa pienentää ADHD-potilaan riskiä liikenteessä

ADHD on yhteydessä suurentuneeseen riskiin joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen, osoittaa JAMA Psychiatry -lehdessä julkaistu tutkimus. Tulokset viittaavat siihen, että ADHD-lääkitys saattaa pienentää ainakin miesten onnettomuusriskiä.

ADHD on yhteydessä suurentuneeseen riskiin joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen, osoittaa JAMA Psychiatry -lehdessä julkaistu tutkimus. Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat myös siihen, että ADHD-lääkitys pienentää miespuolisten ADHD-potilaiden onnettomuusriskiä.

Ruotsalaisessa rekisteritutkimuksessa selvitettiin yli 17 000:n ADHD-diagnoosin saaneen potilaan osallisuutta vakaviin liikenneonnettomuuksiin vuosina 2006–2009. ADHD-potilaan riski joutua onnettomuuteen oli lähes 1,5-kertainen verrattuna henkilöihin, joilla ei ole ADHD:ta.

Tutkimuksessa verrattiin myös potilaiden onnettomuusriskiä kausittain sen perusteella, oliko potilaalla käytössään ADHD-lääkitys vai ei. ADHD-diagnoosin saaneilla miehillä lääkitys oli yhteydessä yli puolta pienempään onnettomuusriskiin. Naisilla yhteys ei sen sijaan ollut tilastollisesti merkitsevä.

Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että 41–49 prosenttia miesten onnettomuuksista olisi voitu välttää, jos he olisivat käyttäneet lääkitystä koko seuranta-ajan.

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.