Lääkkeet lievittävät synnytyksen jälkeistä masennusta

Masennuslääkkeiden tehoa synnytyksen jälkeisessä masennuksessa on tutkittu vähänpuoleisesti ja usein tutkimukset ovat keskittyneet lääkitysten mahdollisiin haittoihin.

Synnytyksen jälkeistä masennusta hoidetaan usein psykoterapialla, mutta monille naisille myös masennuslääkkeet ovat hyvä vaihtoehto. Lääkkeiden käytössä on oltu varovaisia niistä vauvalle mahdollisesti koituvien haittojen takia.

Tuoreessa katsaustutkimuksessa masennuslääkkeiden tehoa selvitettiin tutkimalla kuuden satunnaistetun ja lumekontrolloidun tutkimuksen aineistoja. Tutkimuksiin oli osallistunut yhteensä hieman alle kuusisataa naista.

Aineistojen yhteisanalyysin perusteella masennuslääkkeet olivat lumelääkkeitä tehokkaampia masennusoireiden lievittäjiä. Sama havaittiin erillisessä, kolmen tutkimuksen aineistoihin perustuvassa meta-analyysissa. Siinä SSRI-masennuslääkkeillä hoidetuista puolet parani synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, kun lumelääkkeitä saaneista parani vain neljännes. Lääkityistä lisäksi noin puolet koki oireidensa lieventyneen huomattavasti, kun lumelääkkeitä saaneista niin koki runsas kolmannes. Lääkitykset kestivät kuudesta kahdeksaan viikkoa.

Tulokset ovat tervetulleita, sillä masennuslääkkeiden tehoa synnytyksen jälkeisessä masennuksessa on tutkittu vähänpuoleisesti ja usein tutkimukset ovat keskittyneet lääkitysten mahdollisiin haittoihin. Tutkimus on silti pieni ja näiden tulosten perusteella on mahdoton sanoa ovatko lääkkeet yhtä tehokkaita kuin psykoterapiamenetelmät, joita yleensä käytetään synnytyksen jälkeisen masennuksen hoidossa. Lääkkeitä käytettäessä niihin liittyvät haittavaikutukset ja riskit on punnittava tarkoin etenkin, jos äiti imettää.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Synnytyksen jälkeisellä masennuksella tarkoitetaan kuukauden tai muutaman kuukauden kuluessa synnytyksestä alkavaa masennustilaa. Näin käy arviolta 10–15 prosentille äideistä, mutta lievät ja ohimenevät masennusoireet ovat selvästi tätä yleisempiä.

Lue lisää synnytyksen jälkeisestä masennuksesta täällä.

Lue myös:
Lapsivuodepsykoosi on harvinainen mutta vakava tila

Uutispalvelu Duodecim

Lähde:
JAMA 2015;31319:19651966

Kuva:
Panthermedia

Copyright Duodecim 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Lue lisää jutun aiheesta