Laihuushäiriön hoitoon kaivataan kipeästi uusia innovaatioita

Laihuushäiriön avohoidossa kolmen eri psykoterapiamuodon teho osoittautui samantasoiseksi, mutta vain joka viides toipui oireettomaksi seurannan aikana.

Vain puolet hoitoon hakeutuvista anoreksiapotilaista toipuu oireettomiksi, ja kuolleisuus on suurempi kuin missään muussa psykiatrisessa sairaudessa. ­Aikuispotilaiden minkään hoitomuodon teho ei yllä näytönasteluokituksessa ­tasolle A tai B. Laajassa saksalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa, johon osallistui 10 yliopistosairaalaa, selvitettiin kolmen avohoitomuodon tehoa laihuushäiriötä sairastavien 242 naisen hoidossa, eikä tehossa ollut eroa.

Potilaista 80 sai fokusoitua psyko­dynaamista terapiaa, 80 kognitiivis-­behavioraalista terapiaa ja 82 perhe­lääkärin johtamaa hoitoa. Koska Saksan sairausvakuutusjärjestelmä korvaa laihuushäiriön psykoterapiaa, myös perhelääkärien hoidossa olleet potilaat hakeutuivat itse valitsemaansa psykotera­piaan. Hoitojakso kesti 10 kuukautta ja potilaita seurattiin sen jälkeen vielä ­vuosi. Joka ryhmässä potilaat osallistuivat keskimäärin 40 terapiaistuntoon.

Kaikissa ryhmissä potilaiden paino kohosi ja oireet lievittyivät seuranta-ajan loppuun saakka. Seurannan loppuun mennessä potilaiden keskimääräinen painoindeksi oli noussut noin 1,5 kg/m2. Hoitojen tehossa oli vain vähän eroja ryhmien kesken. Kognitiivis-behavio­raalisen terapian aikana potilaiden paino nousi hieman nopeammin kuin muiden terapiamuotojen aikana (0,93 kg/m2 vs. fokusoitu psykodynaaminen terapia 0,73 kg/m2 ja kognitiivis-behavioraalinen terapia 0,69 kg/m2). Fokusoitua psyko­dynaamista terapiaa saaneiden ryhmässä täydellinen toipuminen oli yleisempää kuin perhelääkärin johtamaa hoitoa ­saaneiden ryhmässä (35 % vs. 13 %).

Tutkijat tulkitsevat tuloksiaan optimistisesti ja arvioivat, että kaikki käytetyt avohoitomuodot olivat tehokkaita. ­Tulkinta ei välttämättä pidä paikkaansa, koska osa laihuushäiriötä sairastavista toipuu myös ilman mitään terveydenhuoltojärjestelmän antamaa hoitoa ja toisaalta seurannan loppuun mennessä noin kolmasosa potilaista oli saanut laihuushäiriöön myös tutkimukseen kuulumatonta sairaalahoitoa. Laihuushäiriön hoitoon kaivataan kipeästi uusia innovaatioita, koska kaikista tähän tutkimukseen osallistuneista naisista vain joka viides toipui seurannan loppuun mennessä oireettomaksi.
Zipfel S, Wild B, Groß G ym. Focal psychodynamic therapy, cognitive behaviour therapy, and optimised treatment as usual in outpatients with anorexia nervosa (ANTOP study): randomised controlled trial. Lancet 2013, verkossa ensin 14.10.2013, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61746-8.

Tero Taiminen
psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 49/13.