Lakiesitys salassapitovelvollisuuden muuttamisesta

Jos viranomaistehtävissä toimiva tai niihin osallistuva saa työssään tietoja, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi, hän voi ilmoittaa välttämättömät tiedot poliisille.

Hallitus esittää viranomaisille ja muille toimijoille oikeutta ilmoittaa väkivallan uhasta poliisille salassapitovelvollisuuden estämättä. Jos viranomaistehtävissä toimiva tai niihin osallistuva saa työssään tietoja, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi, hän voi ilmoittaa välttämättömät tiedot poliisille.

Nykyisten säännösten mukaan tällaista oikeutta luovuttaa tietoja ei ole ollut. Hallituksen mukaan tavoitteena on parantaa viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä oma-aloitteista tiedonvaihtoa ja tällä tavoin ehkäistä ennalta ja estää perhe- ja lapsisurmia sekä perheväkivaltaa.

Esitys koskee toimijoita, jotka kohtaavat kriisiytyneitä perheitä ja saavat tietoja perheen tilanteesta. Tällaisia ovat sosiaalihuolto-, terveydenhuolto- ja kouluviranomaiset, sekä muut toimijat kuten, nuorisotoimi, poliisi ja akuuttitilanteissa hätäkeskukset.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 4. joulukuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2015.

Lähde:
Sosiaali- ja terveysministeriö

Kuva:
Panthermedia