Turvakotipalveluille ensimmäiset kansalliset laatusuositukset

Uudet laatusuositukset ohjaavat kuntia turvakotipalvelujen järjestämisessä, palvelujen kehittämisessä ja uuden toiminnan suunnittelussa.

Turvakotipalvelut saavat ensimmäiset kansalliset laatusuositukset, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo verkkosivuillaan. Suositukset ohjaavat kuntia turvakotipalvelujen järjestämisessä, palvelujen kehittämisessä ja uuden toiminnan suunnittelussa.

Laatusuositusten tavoitteena on yhdenmukaistaa ja kehittää turvakotipalveluja siten, että ne vastaavat uhrien moninaisiin tarpeisiin. Niillä halutaan varmistaa, että lähisuhde- ja perheväkivallan uhrit saavat tarvitsemansa välittömän kriisiavun, ympärivuorokautisen turvatun asumisen sekä psykososiaalisen tuen, neuvonnan ja ohjauksen. Tavoitteena on uhrien turvallisuuden takaaminen, väkivaltakierteen katkaiseminen ja sen aiheuttamien kriisien ja muiden ongelmien hoitaminen.

Laatusuosituksissa määritellään turvakotipalvelujen sisältö ja kuvataan asiakastyön tavoitteet ja laatukriteerit. Niissä annetaan ohjeet myös henkilöstön määrästä ja koulutustasosta sekä tilojen koosta. Laatusuositukset on suunnattu palvelujen käyttäjille, tuottajille, rahoittajille ja palvelujen valvojille.

Suomalaiset turvakodit eroavat toisistaan kooltaan, toimintamuodoiltaan ja osittain työmenetelmiltään. Turvakotipalvelut ovat jakaantuneet epätasaisesti siten, että erityisesti harvaanasutuilla alueilla palveluja ei ole saatavilla riittävästi. Jotta harvaanasuttujen alueiden asukkaiden tarpeet, yleinen turvallisuus ja asuinpaikkaan liittyvä tasa-arvo toteutuisivat, turvakotipalveluja on kehitettävä niin, että ne mahdollistavat turvan ja psykososiaalisen tuen tarjoamisen pitkistä välimatkoista huolimatta. Palvelun tulisi olla avoin eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille.

Lähde: THL

Kuva: Panthermedia