Lansopratsolista suojaa tuberkuloosia vastaan

Lansopratsoli vähäisine haittoineen tuntuu toivotulta lisältä tuberkuloosin torjuntaan, kirjoittaa Helena Liira.

Tuberkuloosiin sairastuu maailmassa edelleen vuosittain yli 10 miljoonaa ihmistä, joista joka kymmenes menehtyy. Antibioottien rinnalle tarvitaan uusia lääkkeitä tuberkuloosin torjuntaan. Hiirimalleista on viime vuosina saatu viitteitä, että ­lansopratsoli saattaa tehota tuberkuloosiin estämällä mykobakteerin bc1-kompleksia. Tämän vaikutuksen on katsottu johtuvan lansopratsolin muista protonipumpun estäjistä (PPI) poikkeavasta bentsimidatsolirenkaan rakenteesta. Brittitutkijat ­suunnittelivat laajan rekisteritutkimuksen selvittääkseen lansopratsolin vaikutusta tuberkuloosin ilmaantuvuuteen.

Yleislääkärien hoitamista potilaista koostuva rekisteri kattoi noin 8 % brittiväestöstä, ja tiedot tiedot yhdistettiin sairaalarekistereihin. Tutkimukseen otettiin mukaan noin 1,5 miljoonaa uutta lansopratsolin, pantopratsolin ja omepratsolin käyttäjää, joille oli määrätty PPI-lääkettä vähintään kuukauden ajaksi. Tulosmuuttujana seurattiin tuberkuloosin ilmaantuvuutta näitä lääkkeitä käyttäneissä ryhmissä.

Lansopratsoli näytti selvästi vähentävän tuberkuloosin ilmaantuvuutta: lanso­pratsolia käyttäneistä sairastuneita oli 10/100 000, kun muita PPI-lääkkeitä käyttäneillä ilmaantuvuus oli 15/100 000. Rekisteritutkimuksen asetelman vuoksi tutkijat eivät voineet päätellä, olivatko tuberkuloositapaukset piilevien infektioiden aktivoitumisia vai uusia infektioita. Tuberkuloosia sairastaneet potilaat poistettiin aineistosta, eikä tuloksista voi päätellä, tehoaako lansopratsoli tuberkuloosin hoidossa.

Kun ottaa huomioon tuberkuloosilääkkeiden haittavaikutukset ja resistenssi­ongelmat, lansopratsoli vähäisine haittoineen tuntuu toivotulta lisältä tuberkuloosin torjuntaan. Kliinisiä kokeita lansopratsolista tuberkuloosin hoidossa on odotettavissa pian.

Lähde:

Yates TA, Tomlinson LA, Bhaskaran K ym. Lansoprazole use and tuberculosis incidence in the United Kingdom Clinical ­Practice Research Datalink: A population based cohort. PLoS Med 2017;14(11):e1002457.

Kirjoittaja:

Helena Liira

Ylilääkäri

Kuva: Fotolia

Kirjoitus on julkaistu Lääkärilehdessä 7/2018.