Lapsen vatsakipu voi kertoa ahdistuksesta

Lapsuuden vatsaoireet ovat usein yhteydessä ahdistukseen ja masennukseen, joka jatkuu aikuisikään saakka. Suomalaislasten kipuoireiden ja uniongelmien määrä on suunnilleen kaksinkertaistunut 16 vuodessa.

Lapsuuden toiminnalliset vatsaoireet ovat yhteydessä yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön ja masennukseen myös tulevina elinvuosina, todetaan Pediatrics-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa. Näin on siinäkin tapauksessa, että vatsakivut lakkaavat.

Yhdysvalloissa Vanderbilt Universityssä tehtyyn tutkimukseen osallistui 332 lasta, joiden vatsakivuille ei ollut osoitettavissa elimellistä syytä, sekä 147 verrokkia, jotka eivät olleet koskaan kärsineet vatsakivuista. Tutkittavia seurattiin parikymppisiksi saakka.

Lapsena vatsakivuista kärsineistä 41 prosenttia kärsi niistä myös nuorina aikuisina. Yli puolella (51 %) oli ollut ahdistuneisuushäiriöitä ja lähes kolmannes (30 %) koki ahdistusta myös tutkimusajankohtana. Verrokkiryhmän vastaavat luvut olivat 20 % ja 12 %.

Masennushäiriöistä oli elämänsä varrella kärsinyt 40 prosenttia lapsena vatsakipuja poteneista ja 16 prosenttia verrokeista. Suurin ahdistus- ja masennusriski oli niillä, joiden vatsakivut jatkuivat aikuisuuteen saakka. Riski oli verrokkiryhmää suurempi myös niillä, joiden vatsaoireet olivat hävinneet.

Ahdistusoireita usein jo ennen vatsavaivoja

Tutkijoiden mukaan lapsipotilaiden vatsaoireita selvitettäessä on syytä kartoittaa myös mahdolliset ahdistus- ja masennusoireet.

– Vatsakivuista kärsiviä lapsia ei pitäisi hoitaa vain kipulääkityksellä, sillä psyykkiset liitännäisoireet – kuten sosiaalisten tilanteiden pelko, eroahdistus ja masennus – voivat aiheuttaa lapsen arkielämässä enemmän ongelmia kuin itse vatsakipu, lasten kivunhoitoon erikoistunut Lonnie Zeltzer University of Californiasta kommentoi MedPage Today -verkkolehdelle.

Gastroenterologian erikoislääkäri Ritu Verma Phildelphian lastensairaalasta sanoo MedPage Todayn mukaan, että usein on vaikea määrittää, kumpi on ensin, kipu vai ahdistus.

Tutkimukseen osallistuneista lapsista useimmilla oli ahdistusoireita jo ennen kuin toiminnalliset vatsavaivat diagnosoitiin. Masennusoireet kehittyivät tyypillisesti vasta myöhemmin.

Suomalaislasten kipuoireet lisääntyneet

Suomessa viime keväänä julkaistun väitöskirjatutkimuksen mukaan alakouluikäisten lasten kokemien kipuoireiden ja uniongelmien määrä on suunnilleen kaksinkertaistunut 16 vuodessa. Lapset kärsivät vuonna 2005 noin kaksi kertaa useammin päänsärky-, vatsa- ja muista kipuoireista sekä uniongelmista ja väsymyksestä kuin vuonna 1989.

Yhä tavallisempaa oli myös, että sama lapsi kärsi useammasta oireesta. Erilaiset kivut ja uniongelmat esiintyivät usein samoilla lapsilla. Oireilevilla lapsilla oli myös keskimääräistä enemmän psykososiaalisia vaikeuksia, mm. kiusatuksi tulemisen kokemuksia, psyykkisiä oireita ja päihteidenkäyttöä.

Oireista kyseltiin niin lapsilta kuin heidän vanhemmiltaankin. Kävi ilmi, että vanhemmat saattoivat luulla, ettei lapsella ollut lainkaan kipuoireita, vaikka lapsi arvioi kokeneensa kipua lähes päivittäin.

Lapsen itsensä ilmoittama päänsärky ja vanhemman ilmoittama lapsen vatsakipu lisäsivät tutkimuksen mukaan riskiä myöhempään masennuslääkkeiden käyttöön.

Sirpa Kulonen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta:
Tiedätkö onko lapsellasi kipuja?