Lapsuusajan riskitekijät lisäävät aikuisiässä sydäntapahtumia

Valtimotautien vaaratekijöihin pyritään vaikuttamaan jo lapsuus- ja nuoruusiällä. Laaja seurantatutkimus osoittaa nyt ensimmäistä kertaa, että lapsuudessa esiintyvät riskitekijät heijastuvat jo varhaisessa keski-iässä suurentuneeseen sydäntapahtumien vaaraan.

Suomessa, Australiassa ja Yhdysvalloissa toteutetussa tutkimuksessa arvioitiin lähes 40 000 lapsen ja nuoren valtimotautien vaaratekijöitä 3–19 vuoden iässä. Keskimäärin 35 vuoden aikana ilmaantui yhteensä yli 700 sydäntapahtumaa, joista 319 johti kuolemaan.

Vaaratekijöinä mitatut painoindeksi, systolinen verenpaine, tupakointi sekä kolesteroli- ja triglyseriditasot ennustivat kaikki suurempaa sydäntapahtuman vaaraa. Riskitekijöiden yhteisvaikutus lisäsi tapahtumariskiä moninkertaiseksi vähäisen riskin joukkoon nähden. Aikuisiällä mitatut riskitekijät eivät poistaneet lapsuusiän riskitekijäkertymän merkitystä varhaisen keski-iän sydäntapahtumiin.

On todella harmillista, että nykyinen toisiolain tulkinta vaarantaa ja pahimmillaan jopa estää tämäntyyppiset merkittävät yhteistyöprojektit.

Jacobs DR Jr, Woo JG, Sinaiko AR ym. Childhood cardiovascular risk factors and adult cardiovascular events. N Engl J Med 2022;386:1877–88.

Juhani Airaksinen

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.