Lasten kasvusairaudet voidaan tunnistaa uusilla kasvukäyrillä

Tutkimuksessa huomautetaan, että lasten kasvussa tapahtuu ajan oloon muutoksia, minkä vuoksi kasvukäyrät tulisi uudistaa säännöllisesti.

Lääketieteen lisensiaatti Antti Saaren väitöstutkimuksen mukaan lasten kasvusairauksien tunnistaminen aikaistuu ja diagnosointi tehostuu, kun kasvukäyrät uudistetaan ja kasvua arvioidaan uusilla seurantamenetelmillä. Kasvun seuranta on mahdollista automatisoida hyödyntämällä terveydenhuollon käytössä olevia sähköisiä potilastietojärjestelmiä.

Suomalaisessa lastenneuvolassa on ollut 1990-luvulta alkaen käytössä maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen kasvun seurantajärjestelmä, jossa keskeisenä työkaluna ovat kasvukäyrät.

Tutkimuksessa huomautetaan, että lasten kasvussa tapahtuu ajan oloon muutoksia, minkä vuoksi kasvukäyrät tulisi uudistaa säännöllisesti. Lisäksi kasvun seurannan tueksi laaditut seulontasäännöt eivät ole toimineet toivotulla tavalla. Myös tutkimusnäyttö kasvuseulonnan tehokkuudesta on puuttunut lähes täysin.

Uudet suomalaisten lasten kasvukäyrät

Väitöstutkimuksessa laadittiin uudet kasvukäyrät suomalaisille lapsille käyttämällä noin 72 000 lapsen kasvuaineistoa. Vuosina 1983–2008 syntyneiden terveiden nykylasten havaittiin kasvavan keskimäärin pidempinä kuin aiemman kasvukäyräaineiston lapset, jotka syntyivät vuosina 1956–1976.

Poikien aikuispituus oli lisääntynyt 178.9 cm:stä 180.7 cm:iin (+1.8 cm) ja tyttöjen 165.6 cm:stä 167.5 cm:iin (+1.9 cm). Lisäksi tutkimuksessa julkaistiin painoindeksiin perustuvat kasvukäyrät suomalaisille lapsille.

Tutkimuksen mukaan kasvukäyrien uudistaminen tehostaa useimmiten lyhytkasvuisuuteen johtavien kasvusairauksien tunnistamista. Lisäksi tutkimuksessa osoitettiin, että kasvuun vaikuttava sairaus voisi jäädä tunnistamatta, jos Suomessa käytettäisiin monikansallisia Maailman terveysjärjestön WHO:n laatimia kasvukäyriä ajantasaisten kansallisten kasvukäyrien sijaan.

Väitöstutkimuksessa laadittiin myös uudistetut seularajat pituudelle, painolle ja niissä tapahtuville muutoksille.

Lääketieteen lisensiaatti Antti Saaren lastentautien alaan kuuluva väitöskirja Modern methods for auxological screening of growth disorders in children (Lasten kasvun seurannan uudistaminen Suomessa) tarkastetaan 28. maaliskuuta 2015 Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa.

Lähde:
Itä-Suomen yliopisto

Kuva:
Panthermedia