Lasten käytösongelmat paranivat vanhempia tukemalla

"Lasten käytösongelmat, ADHD-oireet, tunne-elämään liittyvät ongelmat, empatiakyky ja unioireet paranivat ohjelmaan osallistuneilla perheillä selvästi enemmän kuin vertailuperheillä."

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen Voimaperheet-ohjelma paransi huomattavasti nelivuotiaiden lasten käytösongelmia ja heidän vanhempiensa kykyä toimia vanhempina. Kyseessä on suurin Suomessa koskaan toteutettu mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn tähtäävä ja lapsiperheille suunnattu tutkimushanke.

Hankkeen johtaja on lastenpsykiatrian professori Andre Sourander. Hänen mielestään tutkimustulokset ovat merkittäviä, sillä ongelmat ovat yleensä olleet pysyviä.

– Lasten käytösongelmat, ADHD-oireet, tunne-elämään liittyvät ongelmat, empatiakyky ja unioireet paranivat ohjelmaan osallistuneilla perheillä selvästi enemmän kuin vertailuperheillä, hän sanoo.

Souranderin mukaan pelkkä tieto ei riitä vanhemmuuden taitojen tukemiseen vaan keskeistä on perhevalmentajan ohjaus.

– Tällä hetkellä mielenterveyskasvatus on kansanterveyden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Digitaaliset menetelmät tarjoavat uusia keinoja näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Olemme tällä hankkeella osoittaneet, että se on mahdollista ja toimii, hän sanoo.

Tutkimuksen teko

Varsinais-Suomen ja Satakunnan neuvoloiden nelivuotistarkastuksissa yli 4 600 perhettä vastasi lapsen vahvuuksia ja vaikeuksia kartoittavan kyselyyn. Tutkimukseen valittiin näiden perheiden joukosta 464 perhettä, jotka olivat kertoneet lapsen arkea kuormittavista käytösongelmista.

Tutkimus toteutettiin satunnaistettuna kontrolloituna tutkimuksena. Voimaperheet-ohjelmaan osallistui siis puolet tutkimukseen valikoiduista perheistä. He saivat viikoittaista tukea puhelimitse omalta perhevalmentajalta ja samalla opiskelivat myönteisen vanhemmuuden taitoja internet-sivustolla. Vertailuperheet saivat vanhemmuuden taitoja tukevan tietopaketin ja yhden puhelun perhevalmentajalta.

Tavoitteena vahvistaa myönteistä käytöstä

Keskeinen teema Voimaperheet-ohjelmassa on lapsen hyvän käytöksen vahvistaminen ja myönteisten asioiden huomaaminen. Vanhempia ohjeistetaan muun muassa jättämään lievä huono käytös huomiotta ja ennakoimaan siirtymätilanteita. Usein lapsi kohtaa uudet tilanteet onnistuneemmin, kun ne suunnitellaan hänen kanssaan etukäteen.

Perhevalmentaja Jenni Vuorio kertoo, että ohjelman alussa asetetaan tavoitteet, joihin hoito tähtää.

– Osalla perheistä ongelmat katosivat kokonaan ja toisilla ne helpottuivat merkittävästi. Vanhemmat saivat välineitä arjen ongelmien ratkaisuun ja monet oppivat arvostamaan uudella tavalla lastaan, jonka aikaisemmin olivat kokeneet vaikeana, hän kertoo.

Ensi vuonna Voimaperheet-hanke jatkuu Varsinais-Suomen ohella myös uusissa kunnissa eri puolella Suomea. Jatkossa tutkimuksessa ei ole mukana vertailuryhmää, vaan kaikki kunnan osoittamat perheet pääsevät mukaan ohjelmaan.

Lähde:
Turun yliopisto

Kuva:
Panthermedia