Lasten migreeni ja koliikki yhteydessä toisiinsa?

Tutkimuksen mukaan migreenistä kärsivät lapset ja nuoret olivat todennäköisemmin poteneet vauvana koliikkia kuin ne henkilöt, joilla ei ollut migreeniä.

JAMA:ssa julkaistuun tutkimukseen osallistui noin 200 migreenistä kärsivää 6–18-vuotiasta lasta ja nuorta. Kontrolliryhmään kuului liki 500 samanikäistä henkilöä, jotka olivat tulleet päivystykseen lievien vammojen vuoksi.

Molemmat ryhmät täyttivät lomakkeen, jossa kysyttiin, oliko henkilöllä ollut vauvana koliikki. Tutkimukseen osallistui myös 120 lasta, jotka potivat jännityspäänsärkyä.

Tulosten mukaan migreenistä kärsivät lapset ja nuoret olivat todennäköisemmin poteneet vauvana koliikkia kuin ne henkilöt, joilla ei ollut migreeniä.

Sen sijaan jännityspäänsärkyä potevilla lapsilla ja nuorilla koliikki ei ollut tavallista yleisempää.

Tutkijoiden mukaan tarvitaan vielä pitkittäistutkimuksia vahvistamaan nämä havainnot.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.