Lentohenkilökunnan melanoomariskin taustalla monia tekijöitä

Lentäjien ja matkustamohenkilökunnan melanoomariskin tiedetään olevan keskimääräistä korkeampi. Finnairillakin tämä tiedostetaan ja otetaan puheeksi terveystarkastuksissa.

Melanooma on lisääntyvä syöpäsairaus, johon vaaleaihoisten ihmisten tiedetään sairastuvan esimerkiksi ulkotyöammateissa keskimääräistä useammin. Melanooman esiintyvys on viime vuosina kasvanut. Melanooman ikävakioitu vuosittainen ilmaantuvuus on ollut Suomessa viime vuosina miehillä 11,8/100 000 ja naisilla 9,8/100 000

Eri tutkimuksissa on havaittu, että lentäjät ja matkustamohenkilökunta ovat keskivertoa alttiimpia sairastumaan. Etenkin lentäjien kuolemanriski melanoomaan on hieman muita korkeampi.

Kirjallisuuskatsaus osoitti kaksinkertaisen riskin

Jama Dermatology -lehdessä julkaistussa tuoreessa kirjallisuuskatsauksessa arvioitiin lentoväen riskiä 19 julkaistun tutkimuksen perusteella. Lentäjien ja matkustamotyöntekijöiden parissa esiintyvyys havaittiin kaksinkertaiseksi muuhun väestöön verrattuna.

Finnairin johtaja työterveyslääkäri Kimmo Ketola sanoo melanoomariskin olevan tiedossa, sillä tutkimukset ovat tästä varoitelleet jo useamman vuoden ajan.

– Yhtä selvää syytä ei tosin ole pystytty osoittamaan, sillä lentoliikenteen ammateissa on monia kuormitustekijöitä, joita on arvioitu olevan paitsi melanooman, myös kohonneen rintasyöpäriskin taustalla, Ketola sanoo.

Yksi riskitekijä saattaa olla vuoro- ja yötyö, joka vaikuttaa paitsi syöpäriskiin, etenkin sydän- ja verisuonitautien riskeihin.

– Melanooman tärkein riskitekijä on uv-säteily, mutta sitä ei pääse koneen sisälle. Ovatko meidän työntekijämme sitten keskimääräistä enemmän auringossa – siitä voidaan hakea selitystä, koska lentojen välillä lepoaikaa vietetään esim. Kaukoidässä. Koska matkustaminen on työsuhde-etujen vuoksi edullista, voi olla, että alalla lomaillaan muita useammin aurinkoisissa maissa. Mutta systemaattinen tutkimustieto puuttuu, Ketola huomauttaa.

Työterveyshuollossa nämä ammattiin liittyvät kohonneet sairausriskit otetaan Kimmo Ketolan mukaan aina esille, ja etenkin terveystarkastuksissa niitä selostetaan. Turvallisesta auringonotosta voisi Ketolan mukaan puhua varmasti enemmänkin.

Lue lisää: Viisaasti auringossa

Katso kuvia melanoomasta: ihotauti.net-palvelusta

The Risk of Melanoma in Airline Pilots and Cabin Crew

Ulla Järvi
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.