Lihavuusleikkaus vähensi kuolleisuutta seuranta-aikana

Ruotsalaistutkimuksen mukaan lihavuusleikkaus vähensi sydäninfarktin riskiä diabetesta sairastavilla. Myös kuolleisuus väheni verrattuna kontrolliryhmään.

Ruotsalaistutkimuksen mukaan lihavuusleikkaus vähensi sydäninfarktin riskiä diabetesta sairastavilla. Myös kuolleisuus väheni verrattuna kontrolliryhmään.

Lancet-lehdessä julkaistussa kohorttitutkimuksessa selvitettiin, miten lihavuusleikkaus vaikuttaa sydäninfarktin ja kuoleman riskiin lihavilla potilailla, joilla oli tyypin 2 diabetes. Tutkittavina oli 6 132 potilasta, joille oli tehty mahalaukun ohitusleikkaus. Kontrolliryhmänä oli saman verran potilaita, jotka alkutilanteessa olivat mahdollisimman samankaltaisia kuin tutkimusryhmän jäsenet. Tutkittavia seurattiin 2,1–4,7 vuotta.

Sydäninfarktin riski puolittui

Leikattujen suhteellinen kuolemanriski väheni seuranta-aikana 58 prosenttia kontrolliryhmään verrattuna. Sydäninfarktin suhteellinen riski väheni 49 prosenttia ja sydäntautikuoleman riski 59 prosenttia. Absoluuttinen riski kuolla viiden vuoden sisällä oli leikattujen ryhmässä 1,8 prosenttia, kontrolliryhmässä 5,8 prosenttia.

Tutkijat toteavat, että tämä tutkimus on ensimmäinen, jossa on tutkittu nimenomaan lihavien, diabetesta sairastavien kuolemanriskiä lihavuusleikkauksen jälkeen. Tulokset tukevat aiempaa käsitystä, että lihavuusleikkauksesta on hyötyä tälle potilasryhmälle.

Syitä riskien pienenemiseen ei tässä tutkimuksessa selvitetty. Tutkijat arvioivat, että syynä voivat olla esimerkiksi laihtuminen, muutokset fysiologiassa ja aineenvaihdunnassa tai elintapojen parantuminen – tai monen tekijän yhdistelmä.

Suomessa tehdään vuosittain noin 900 lihavuusleikkausta. Ruotsissa leikkauksia tehdään noin 7 500.

Lue myös:
Lihavuusleikkaus palauttaa aivokudoksen muutokset
Lisää tietoa lihavuusleikkauksista: Voivat nopeuttaa alkoholin imeytymistä

Kirjoittanut:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.