Liikunta parantaa dementiapotilaan kognitiota

Tutkimuksen mukaan masennusoireet eivät kuitenkaan helpotu.

Liikuntaohjelma voi parantaa dementiaa sairastavien kognitiota ja kykyä selvitä päivittäisistä toiminnoista. Siitä ei kuitenkaan ole apua sairauteen liittyvässä haastavassa käyttäytymisessä tai masennusoireissa.

Tämä käy ilmi Cochrane-katsauksesta, joka käsitti 16 tutkimusta ja 937 potilasta. Tutkijat korostavat, että tutkimukset olivat hyvin heterogeenisiä ja tulosten tulkinnassa on oltava varovainen.

Tutkijoiden mukaan lisätutkimuksia tarvitaan muun muassa siitä, millainen liikuntaharjoittelu on hyödyllisintä erilaisia dementian muotoja sairastaville.

Tutkimuksessa yritettiin kartoittaa myös sitä, miten dementiaa sairastavien liikuntaharrastus vaikuttaa heistä huolehtivien läheisten elämänlaatuun. Aineiston pohjalta tästä ei kuitenkaan saatu selvää kuvaa.

Tuore meta-analyysi päivittää vuonna 2008 julkaistun katsauksen aiheesta.

Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Lue myös: Liikunta suojaa muistisairauksilta

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.