Löhöily vähentää siittiöiden määrää

Runsas liikunta oli nuorilla amerikkalaismiehillä yhteydessä parempaan siittiötiheyteen ja runsas television katselu huonompaan. Siittiöiden liikkuvuuteen vapaa-ajanviettotavoilla ei ollut vaikutusta.

Rochesterin yliopistossa Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan 18–22-vuotiaiden terveiden miesten siittiötiheys ja siittiöiden kokonaismäärä olivat suoraan riippuvaisia miesten liikunnan määrästä. Yli 15 tuntia viikossa kohtalaisen kuormittavaa tai kuormittavaa liikuntaa harrastavilla miehillä siit­tiötiheys oli 73 % suurempi kuin niillä, joiden liikunnan kesto oli alle 5 tuntia. Kevyellä liikunnalla ei vastaavanlaista vaikutusta todettu.

Television katselun määrällä oli käänteinen vaikutus siittiömääriin: yli 20 tuntia viikossa television ääressä aikaa kuluttavien siittiötiheys oli 44 % pienempi kuin niillä, jotka eivät katsoneet tv:tä lainkaan. Liikunnalla ja vapaa-ajanviettotavoilla ei ollut vaikutusta siittiöiden liikkuvuuteen tai morfologiaan.

Tutkimukseen osallistuneet 189 miestä raportoivat viikoittaisen liikuntansa laadun ja määrän sekä television katselussa kuluttaneensa ajan kliinistä tutkimusta ja spermanäytteen ottoa edeltäneiden kolmen kuukauden ajalta. Miehistä 58 %:lla painoindeksi oli normaali (< 25 kg/m²) ja 77 % oli tupakoimattomia. Liikunnallisesti aktiivisten ravinto oli etupäässä kala- ja kasvispainotteista, kun taas tv:n katsojat suosivat liha­tuotteita.

Fyysinen aktiivisuus voi vaikuttaa suvunjatkamiskykyyn säätelemällä energiatasapainoa ja vaikuttamalla painoindeksiin. Energiankulutuksen kummankin ääripään on todettu aiheuttavan hedelmällisyyshäiriöitä, kuten muutoksia siittiötuotannossa. Tutkijoiden mukaan uskottava selitys nyt saaduille tuloksille voisi olla fyysisen aktiviteetin aikaansaama antioksidatiivisten entsyymien lisääntyminen ja toisaalta liian vähäisen liikunnan aiheuttama kivespussin lämpötilan nousu, jonka on arveltu johtavan sperman muutoksiin. Tutkimuksessa todettujen siittiötiheyden ja siittiöiden kokonaismäärän muutoksen perusteella ei voida tehdä kliinisiä hedelmöityskykyä koskevia päätelmiä.
Gaskins AJ, Mendiola J, Afeiche M, Jørgensen N, Swan SH, Chavarro JE. Physical activity and television watching in relation to semen quality in young men. Br J Sports Med 2013, doi:10.1136/bjsports-2012-091644

Ossi Lindell
urologian erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 9/13.