Lyhytkin opetus kohentaa nuorten mielenterveystietoisuutta

Tuoreen tutkimuksen valossa nuorille suunnattuun opetukseen on syytä panostaa, koska yhteisön asenneilmapiiri vaikuttaa merkittävästi sairaiden elämänlaatuun ja syrjäytymisriskiin. Ymmärtävät asenteet voivat myös madaltaa avun hakemisen kynnystä.

Evanthia Sakellarin hoitotieteen ja lastenpsykiatrian alan väitöstutkimus kreikkalaisten nuorten mielenterveyskäsityksistä osoittaa, että opetuksella on myönteinen vaikutus 13–16-vuotiaiden nuorten käsityksiin mielenterveydestä, mielenterveyshäiriöistä ja niihin sairastuneista.

– Ennen opetusta nuoret käsittivät mielenterveyden häiriöt tunteina, tekoina ja käytöksenä tai esimerkiksi sulkeutuneisuutena ja aggressiivisuutena. Lisäksi ne miellettiin puutteina, esimerkiksi kykyjen, perheen, ystävien ja työn puutteena. Tietoa saatuaan nuoret osasivat kiinnittää huomiota potilaiden tarpeisiin ja kohteluun, Sakellari kuvailee löydöksiään.

Vasta opetusta saatuaan oppilaat huomioivat mielenterveyden häiriöt sairauksina muiden joukossa ja pitivät niiden hoitamista mahdollisena. Kielteiset ulkonäkö- ja käyttäytymiselementit poistuivat oppilaiden piirroksista opetuksen jälkeen, esimerkiksi potilaita ei enää sijoitettu kaltereiden taakse. Vertailuryhmässä vastaavia muutoksia ei esiintynyt.

Opettaminen on tehokasta mielenterveystyötä

Sakellarin tutkimuksen perusteella koulussa annettu mielenterveyskasvatus on tehokasta. Jo kahden oppitunnin mittainen tietoisku riitti lisäämään ymmärrystä mielenterveydestä ja sen häiriöistä ja vaikuttamaan asenteisiin. Opetusmenetelminä olivat luento ja keskustelu. Väitöstutkimus on linjassa aiempien mielenterveyskasvatusta käsittelevien interventiotutkimusten kanssa.

– Terveysalan ammattilaiset eivät aina näe asennekasvatusta ensisijaisena tehtävänään, mutta yleisellä asenneilmapiirillä on keskeinen merkitys yhteisön toiminnalle ja hyvinvoinnille, Sakellari sanoo.

Sakellarin mukaan nuoret ovat tärkeä opetuskohde, koska heidän elämänvaiheessaan asenteet hakevat vasta muotoaan. Tutkimuksen 13–16-vuotiaat kykenivät jo hahmottamaan mielenterveyttä ja sen häiriöitä moniulotteisesti.

– Mielenterveyshäiriöitä sairastavia ihmisiä löytyy jokaisen elinpiiristä. On olennaista, että nuorilla on lähitulevaisuuden aikuisina ja vaikuttajina hyvät edellytykset ymmärtää mielenterveysasioita, hän sanoo.

Lähde:
Turun yliopisto
Exploring the Impact of Mental Health Education on Adolescents’ Perceptions About Mental Health and Mental Illness. Improving community health

Kuva:
Panthermedia